Arbeidsgivere

Eiendomsbransjen består flere hundetalls kunnskapsbedrifter som har rådgivning, eiendomsinvesteringer og -forvaltning som sin primærvirksomhet. Majoriteten av eiendomsselskapene er privateide, noen er offentlig eide og ytterligere noen få er børsnoterte.