Scandinavian Property Group

Scandinavian Property Group er en uavhengig partnereiet eiendomsutvikler og investeringspartner med Norge og Sverige som sitt nedslagsfelt. Vi har 3 industrielle vertikaler innenfor eiendom som er bolig, omsorg og prosjektutvikling. Selskapet har stor kompetanse i hele næringskjeden fra kjøp/transaksjon til utvikling og realisering av prosjektene sammen våre oppdragsgivere og investorer.Scandinavian Property Group(SPG), etablert i 2004, er et eiendomsselskap med fokus på det skandinaviske markedet med kontorer både i Stockholm og Oslo. Organisasjonen består av 19 ansatte som til sammen har lang erfaring og omfattende kompetanse innenfor eiendomstransaksjoner, prosjektutvikling, prosjektledelse, jus, finansiering og boligutvikling.

SPG utvikler prosjekter med verdigrunnlag som lojalitet og tillit, integritet, innovasjon og «Best i klassen» mentalitet som er avgjørende for langsiktig verdiskapning for investorer, kunder og partnere.

SPG har en målsetning om å være en av de ledende aktørene i det skandinaviske eiendomsmarkedet.

SPG har siden etableringen i 2004 gjennomført eiendomstransaksjon for over 60 milliarder. Selskapet har under denne tiden levert god risikojustert avkastning.

Scandinavian Property Group
 • Etableringsår: 2004.
 • Eiere: Eid av 5 partnere.
 • Antall ansatte: 19.
 • Omsetning 2019: 300MNOK
 • Eiendomsmasse/portefølje: Omsorgs og- boligutviklingsportefølje på ca 4700 enheter og flere utviklingsprosjekter.
 • Investeringssegmenter: Bolig, Næring og Omsorg.
 • Geografisk nedslagsfelt: Norge og Sverige.
 • Hovedkontorer: Oslo og Stockholm.
 • Managing partner: Knut Holte.
 • Styreleder: Knut Holte.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Kim Alexander Larsen, kim.alexander.larsen@spg.noScandinavian Property Group

Scandinavian Property Group AS har sitt hovedfokus rettet mot å utvikle fremtidens bolig og omsorgskonsepter i de største byene i Norge og Sverige.
Vi er en eiendomsutvikler som skal tilby markedet de mest innovative boløsningene for alle aldersgrupper;
fra førstegangskjøperne som har fokus på kostnadseffektive boløsninger, til eldre som ønsker konsepter skreddersydd for en aktiv alderdom.

Verden er i kraftig endring, og markedet vil kreve et mer differensiert boligtilbud.
Ved å kombinere bruk av ny teknologi med «grønn profil» må vi kunne tilby studenter og førstegangskjøpere billigere boliger, samtidig som alle de største byene i Norge og Sverige må utvikle nye og «smarte» eldreboligkonsepter for å dekke opp den fremtidige «eldrebølgen».

– Knut Holte, Managing partner