Pareto Bank

Pareto Bank startet som et prosjekt i 2007, og banken ga sine første utlån i januar 2008. I 2016 ble vi børsnotert. I dag har vi en solid plattform, god lønnsomhet og kapital til videre vekst.

Som prosjektbank møter vi hver dag på nye og spennende mennesker og deres prosjekter. Vår jobb er å se løsninger der andre stopper opp. Å se bortenfor det åpenbare, og å forstå prosjektets risiko og virkelige verdi. Da kan vi gi de små samme mulighet som de store, bidra til å gjøre det uferdige ferdig og være fødselshjelpere for nye prosjekter.

Raskt, ryddig og tett på.Pareto Bank er spesialisert på eiendom og har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutvikling. Vi tilbyr også en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter, og innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Siden etableringen i 2007 har vi bygget en solid plattform. Banken ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier.

Pareto Bank
  • Eiere: Pareto Bank ble børsnotert i 2016.  Bankens største eier er Pareto AS. 
Oversikt bankens aksjonærer: https://paretobank.no/ir/share-information.
  • Antall ansatte: 65.
  • Forvaltningskapital på rundt 20 milliarder.
  • Geografisk nedslagsfelt: Oslo og Østlandet, samt de store byene i Norge.
  • Hovedkontor: Dronning Mauds gt. 3, 0250 Oslo
  • Adm. direktør: Tiril Haug Villum.
  • Styreleder: Åsmund Skår.
  • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Caroline Sem / caroline.sem@paretobank.noPareto Bank

«Ved å finansiere boligprosjekter, bidrar vi til å utvikle Norge på en positiv måte. Vi er fødselshjelpere for nye prosjekter og bidrar på den måten til å gjøre det uferdige ferdig.

Dessuten synes vi det er ustyrtelig morsomt når kundene våre lykkes!»

– Tiril Haug Villum, Adm. direktør