Folksom

Folksom er en eiendomsutvikler med genuin entusiasme for by- og stedsutvikling. Vi investerer i prosjekter på sentrale knutepunkt med stort utviklingspotensial.Vi ser nytt på områder og eiendommer, og utnytter arealene og markedet for å skape attraktive steder og møteplasser for lokalsamfunnet.

Vi skaper folksomme steder.

Vi liker å jobbe helhetlig i prosjekter og vurdere ut fra stedets karakter og kommunale planer endelig fordeling på bolig, kontor, handel, kultur eller andre formål. Vi har tro på verdiskapning gjennom godt vertskap, lokal tilstedeværelse, kunnskap og god forretningssans.

Selskapet ble startet i 1992 som Tunsberghus AS med formål å utvikle bolig- og næringseiendom. I 2014 kom investeringsselskapet Emercor AS inn som majoritetseiere og i 2016 kjøpte Tunsberghus Folksom AS og endret samtidig navn til Folksom.

Folksom
 • Etableringsår: 1992.
 • Eiere: Emercor Properties AS 41,31%,  Virksom AS 57,01% , Vestcorp 1,4%, Egers AS 0,26%
 • Antall ansatte: 9.
 • Omsetning 2022:  23,5 MNOK.
 • Eiendomsmasse/portefølje: ca. 17.000m2 eiendom / ca. 55.000 m2 prosjektportefølje.
 • Investeringssegmenter: Stedsutvikling, bolig og næringseiendom.
 • Geografisk nedslagsfelt: Vestfoldbyene
 • Hovedkontor: Tønsberg.
 • Adm. direktør: Pål Egeland.
 • Styreleder: Terje Nesbakken
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Kontaktperson: Pål Egeland, peg@folksom.noFolksom

Eiendomsbransjen gir deg muligheten til å være med å prege utviklingen av samfunnet vårt. En eiendoms karakter og form definerer ofte identiteten til gateløpet, nabolaget eller området den er. Det gir oss som bransjefolk en mulighet, og et stort ansvar, til å skape omgivelser og bygg hvor folk trives, får tilhørighet, føler seg trygge og blir inspirert. Denne dimensjonen og mangfoldet av faglige utfordringer er kanskje det som er mest spennende med bransjen.

– Pål Egeland, Adm. direktør
Folksom