Yrkesroller

I eiendomsbransjen finnes det jobber på alle nivåer på karrierestigen.

Kompleksiteten i større eiendomsprosjekter og -porteføljer krever stadig mer av store, mellomstore og små eiendomsorganisasjoner. Tradisjonelle fag som finansiering, forretningsjus, arkitektur og design, prosjekt- og byggeledelse, kommunikasjon, teknologi og markedsføring utfordres kontinuerlig av nye trender, som fører til nye måter å samhandle internt og med vår omverden.

Nedenfor ser du en oversikt over noen av de mest brukte stillingskategorier i eiendomsbransjen:

 • Byggdrifter
 • Byggeleder
 • Controller
 • Driftsleder
 • Eiendomsdirektør
 • Eiendomsforvalter
 • Eiendomssjef
 • Eiendomsutvikler
 • Finans- og økonomiansvarlig
 • HR-ansvarlig
 • Innkjøps- og kontraktsansvarlig
 • Investeringsansvarlig
 • Juridisk ansvarlig
 • Prosjektleder
 • Regnskapsansvarlig
 • Salgs- og markedsansvarlig
 • Teknisk ansvarlig
 • Teknisk forvalter
 • Transaksjonsansvarlig
 • Utleieansvarlig
 • Utviklingsansvarlig
 • Vaktmester

Av nyere stillingstitler kan vi nevne bl.a. bygulvsansvarlig, forretningsutvikler, eiendomsanalytiker, kommunikasjonsansvarlig samt bærekrafts- og miljøansvarlig. I tråd med de raske teknologiske endringer i samfunnet venter vi at antallet stillingskategorier vil øke i tiden fremover, og slik sett også bidra til å forandre hva som er naturlige inngangsporter til et eiendomsyrke.

Nedenfor kan du høre hva Mouhammad, Kristine, Mette, Eirik og Andreas tenker om hva som gjør eiendomsbransjen spennende som arbeidssted, og hva de selv jobber med i sine eiendomsyrker.