Selvaag Bolig

Selvaag Bolig er en av Norges største og mest erfarne boligbyggere og har bygget 55 000 boliger siden 1948. Selvaag Bolig har i dag ca. 1 500 boliger for om lag 7 milliarder kroner under bygging i Stor-Oslo, Stavanger-området, Bergen, Trondheim og Stockholm. Selskapet har bransjeledende resultater og marginer.Selvaag Bolig er en av Norges største og mest erfarne boligbyggere

Selvaag Bolig er en av Norges største og mest erfarne boligbyggere og har bygget 55 000 boliger siden 1948. Det startet med ingeniør Olav Selvaags revolusjonerende tanker om boligbygging. Han var først ute med blant annet lette bindingsverkshus i tre, terrassehus, seriebygging og en rekke andre innovasjoner. Hans nyskapende tanker og gjennomføringsevne ble et viktig bidrag i arbeidet med å løse bolig-mangelen etter krigen, og bidro til å skape mange av standardene som brukes i dag.

I 2008 ble Selvaag Bolig etablert som et rent boligutviklingsselskap som setter ut entrepriser på anbud. I juni 2012 ble selskapet notert på børs, og har i dag ca. 1 500 boliger for om lag 7 milliarder kroner under bygging i Stor-Oslo, Stavanger-området, Bergen, Trondheim og Stockholm. Selskapet har bransjeledende resultater og marginer. Selvaag Bolig ble notert på Oslo børs i juni 2012. Selvaag-familien er største eier med 53 prosent av aksjene gjennom Selvaag-Gruppen»

En god arbeidsplass

Selvaag Bolig er sertifisert gjennom Great Place To Work. Sertifiseringen er basert på en global standard for hva som kjennetegner en god arbeidsplass. Standarden er utviklet av Great Place to Work Institute gjennom 25 års forskning og analyse av mange tusen organisasjoner. Sertifiseringen er først og fremst basert på medarbeideres opplevelse.

Om selskapet:

 • Etablert: 2008, børsnotert i 2012.
 • Ansatte: 95.
 • Volum under bygging og verdi: 1538 boliger med salgsverdi på ca. 7 milliarder kroner. (per 30. juni 2019).
 • Omsetning og resultat 2018: Driftsinntekter (IFRS) var på 3,342 milliarder kroner, EBITDA justert for finanskostnader var på 827 millioner kroner.
 • Geografiske områder: I og rundt Stor-Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Stockholm. Hovedkontor i Silurveien i Oslo.
 • Størrelse på prosjekter: Fortrinnsvis mer enn 150 boliger.
 • Tomtebank: Tomter til mer enn 11 000 boliger.
 • Type eiendomsprosjekter: Bolig- og byutviklingsprosjekter.
 • Administrerende direktør: Sverre Molvik.
 • Styreleder: Olav Hindahl Selvaag.

Kontaktinformasjon:

 • Henvendelser: åpen søknad om jobb / sommerjobb / trainee /  Master- eller Bacheloroppgaver kan rettes til HR-leder Monica Wolstad Eriksson på e-post: mwe@selvaagbolig.no