Drammen Eiendom KF

Drammen Eiendom KF har ansvar for:
• forvaltning, drift, renholdt, verdibevarende vedlikehold og utvikling av kommunens egne eiendommer
• sørge for innleie av bygg.
• utvikler og leder prosjekter, og har rollen som byggherre i alle nye byggeprosjekter av formålsbygg.Etablert som kommunal bedrift (KB) i 1996

Omdannet til kommunalt foretak (KF) fra 01.01.2004. Videreført som kommunalt foretak etter kommunesammenslåingen mellom Svelvik, Nedre Eiker og Drammen i 2020

Drammen kommunes visjon og verdier:

Visjon:             Et godt sted å leve

Verdier:            Nær, inkluderende og nytenkende

 

Overordnet mål for Drammen Eiendom KF: Sammen skaper vi bærekraftige bygg og uterom for aktiviteter, læring og omsorg

Drammen Eiendom KF
  • Etableringsår: 1996
  • Eier: Drammen Kommune
  •  Antall ansatte: 140
  • Eiendomsmasse/portefølje: 650 000m²
  • Investeringssegment: Formålsbygg (kontorbygg, skoler, barnehager, sykehjem, parkeringshus og bolig)
  • Geografisk nedslagsfelt: Drammen
  • Hovedkontor: Drammen
  • Adm. direktør: Gjermund Riise Brekke
  • Styreleder: Anita Winsnes
  • Henvendelser/søknader om jobb / sommerjobb / trainee /  Master- eller Bacheloroppgaver:  kontaktperson: Gjermund Riise Brekke, e-post: gjermund.riise.brekke@drammen.kommune.noDrammen Eiendom KF

Gjennom eiendomsfaget kan vi være med på å definere morgendagen gjennom, utforming av tettsteder, bygg og sette bærekraft på agendaen.

– Gjermund Riise Brekke, administrerende direktør