Fredensborg Bolig

Fredensborg Bolig er en landsdekkende boligbygger og har 11.000 boliger under utvikling, salg og oppføring i Oslo, Akershus og Trondheimsregionen.Vi skaper bedre hjem
Retten til et trygt og godt sted å bo er beskrevet i FNs bærekraftsmål og er et viktig fundament for å sikre den enkelte et godt liv.

Vi skaper bedre hjem. Ved å være best på det vi gjør og ha våre kunder, ansatte og samfunnet i fokus skaper vi bedre hjem.

 

Ansvarlig
Vi er sannferdige, forutsigbare og rause. Tar ansvar for hverandre og samfunnet vi lever i.

Nytenkende
Vi utfordrer etablerte sannheter og er ikke redd for å gjøre feil. Skaperkraft og innovasjon ligger i vår natur.

Utholdende
Vi slår oss aldri til ro og tror på kontinuerlig forbedring.

Eierskap
Fredensborg Bolig eies i partnerskap av Tollef Svenkerud og Fredensborg AS. De har begge lang erfaring med eiendom- og boligutvikling. Eierne er aktive, industrielle, ekspansive og kapitalsterke med lang tidshorisont.

Ansatte er eiere i selskapet. Felles interesse blir kraft til å nå ambisiøse mål.

Fredensborg Bolig

 

 • Etableringsår: 2018.
 • Eiere: Tollef Svenkerud, Ivar Tollefsen og ansatte.
 • Antall ansatte: 30.
 • Omsetning: 2,4 mrd (verdi av solgte boliger).
 • Eiendomsmasse/portefølje: Utviklingseiendom tilsvarende 11.000 nye boliger.
 • Investeringssegment: Bolig.
 • Geografisk nedslagsfelt: Norge.
 • Hovedkontor og regionkontorer: Oslo og Trondheim.
 • Adm. direktør: Magnus Aune Hvam.
 • Styreleder: Tollef Svenkerud.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/master- eller bacheloroppgaver: Magnus Aune Hvam, magnus@fredensborgbolig.no.

 
Fredensborg Bolig

Samfunnsansvar handler om hvordan verdier skapes og hvordan våre boligprosjekter påvirker mennesker, miljø og samfunn.

I Fredensborg Bolig tar vi ansvar for hverandre, kundene og samfunnet vi lever i.

– Magnus Aune Hvam, Adm. direktør