Conceptor

Conceptor er engasjert i eiendom og eiendomsutvikling innenfor både kontor, handel og bolig. Virksomheten utøves i egen regi og i samarbeide med andre aktører.Conceptor har siden etableringen i 1995 hatt et stort engasjement innenfor eiendom og eiendomsutvikling. I tillegg har selskapet vært involvert i andre bransjer, særlig innenfor detaljhandel med etablering og utvikling av konseptet Eurocash i Sverige. Etter salg av denne virksomheten tidligere i år er nå fokus på eiendom og finansielle investeringer.

Conceptor har deltatt i utviklingen av flere by- og tettstedsprosjekter. Det er generelt sett krevende og lange prosesser med mange fasetter og mange parter involvert. Når man kommer til gjennomføring er det godt å se resultatene av det man har jobbet for og at man har deltatt i å skape noe som vil ha betydning for lokalmiljøet i lang tid fremover.

Conceptor
 • Etableringsår: 1995.
 • Eiere: Convarig AS (Vidar Lyhus med familie) 89,5%, Konghelle AS (Ronnie Egeland) 10,5%.
 • Antall ansatte: 15.
 • Omsetning 2016 MNOK: 1.514.
 • Eiendomsmasse/portefølje: Nærings- og utviklingseiendom i hovedsak på det sentrale Østlandet. Deltaker i selskaper med en eksisterende portefølje på ca. 200.000 kvm. og en portefølje for utvikling på ca 400.000 kvm.
 • Investeringssegmenter: Handel, kontor, bolig.
 • Geografisk nedslagsfelt: Det sentrale Østlandet.
 • Hovedkontor: Billingstad.
 • Adm. direktør: Ronnie Egeland.
 • Styreleder: Vidar Lyhus.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Ronnie Egeland / re@conceptor.no»Conceptor

Utvikling av eiendom berører mange parter med ulike interesser og innfallsvinkler. Som eiendomsutvikler er det viktig å kunne ha forståelse for de ulike interessene, forsøke å skape entusiasme rundt prosjektene, og med dette få flere gode «ambassadører». Det kommer godt med å ha bred kunnskap og gode samspillsevner i slike prosesser. Ingen prosjekter er like, og kreativitet kan være en viktig faktor for å finne de rette løsningene blant annet med hensyn til utforming, avtalestrukturer og finansiering.

– Ronnie Egeland, Adm. direktør.