Clemens Eiendom

Clemens Eiendom AS arbeider i hele verdikjeden, fra planlegging til utbygging, salg og forvaltning og har i dag flere utviklingsprosjekter innenfor byutvikling, småhus og næringsområder i tillegg til forvaltning og utvikling av næringsbygg.Clemens Eiendom er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets Fond (Ovf) som er en landets største grunneiere. Selskapet er opprettet for å drive kommersiell eiendomsutvikling med utgangspunkt i Ovf sin store tomtebank, men selskapet erverver arealer/eiendommer også fra andre hvis det er kommersielt fornuftig.

Visjonen er å skape unike verdier og innfri lokale drømmer blant annet gjennom et mål om å implementere og aktivt ta i bruk digitalisering, sette gode varige fotavtrykk og være stolte av arkitekturen.

Clemens Eiendom
  • Etableringsår: 2014.
  • Eier(e): Opplysningsvesenets fond.
  • Antall ansatte: 13
  • Omsetning 2022: 89 MNOK.
  • Eiendomsmasse/portefølje: Selskapet har flere utviklingsprosjekter flere steder i landet og for øyeblikket en del i Nord-Norge (Bodø, Harstad, Svolvær, Alta, Oslo Hospital og Sogndal), samt en rekke større tomter under utvikling til boligformål i Sør-Norge. I tillegg skal selskapet på sikt øke sin portefølje av sentralt beliggende næringsbygg.
  • Geografisk nedslagsfelt: Hele Norge.
  • Hovedkontor: Oslo, Rådhusgaten 1-3.
  • Adm. direktør: Bernt Nordby Skøien.
  • Styreleder: Ole-Wilhelm Meyer.
  • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Bernt N. Skøien/ bns@clemenseiendom.noClemens Eiendom
.
– Bernt Nordby Skøien, Adm. direktør.