Canica Eiendom AS

Canica Eiendom AS er en stor, privat eiendomsaktør etablert i 2007, med ambisjon om økt investering i eiendom. Vår hovedvirksomhet er kontoreiendommer i Oslo-regionen, men vi har investeringer også i andre utvalgte områder i Norge og Norden. Vårt mål er å oppnå best mulig avkastning, samtidig som vi sikrer at den underliggende økonomisk aktiviteten er ansvarlig og bærekraftigI 2022 vedtok vi en ny, langsiktig investeringsstrategi for eiendomsporteføljen. Konkrete mål ble satt innenfor ulike strategisk områder, der flere delkriterier skal oppfylles – herunder bla. størrelse, forventet avkastning og verdiutvikling, geografisk beliggenhet, forvaltning, teknisk standard, bærekraft, kompetanse og arbeidsmiljø. Implementering av strategien vil skje gradvis i forbindelse med kjøp og salg av eiendommer, behov for oppussing og oppgradering, samt utleie av ledig areal.

Canica Eiendom skal være en attraktiv og ansvarlig eier, med et godt omdømme overfor sine leietakere, samarbeidspartnere og samfunnet generelt. Med vårt langsiktige tidsperspektiv har vi et ønske, men også en forpliktelse, til å bidra til samfunnet og byutvikling i områdene vi er til stede.

Canica Eiendom AS
  • Etableringsår: 2007
  • Eier(e): Tvist 5 AS (Et familieeid selskap i Hagen-familien)
  • Antall ansatte: 10
  • Eiendomsmasse/portefølje: Ca. 150.000 kvm / 360 mill årlige leieinntekter
  • Investeringssegmenter: Kontoreiendommer
  • Geografisk nedslagsfelt: Oslo
  • Hovedkontor: Oslo
  • Adm. direktør: Thomas Gundersen
  • Styreleder: Jan Ole Stangeland
  • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Thomas Gundersen, post@canica.noCanica Eiendom AS
Vi er en eiendomsbesitter med et langsiktig perspektiv. Vi har et ønske, men også en forpliktelse, til å gjøre et positivt bidrag til samfunns- og byutvikling på de stedene vi er representert.
– Thomas Gundersen, Administrerende Direktør