Fram Eiendom AS

Fram Eiendom er en av landets største private eiendomsbesitter, og en aktiv utvikler og forvalter av eiendom som har et langsiktig perspektiv. Vi forvalter og utvikler eiendom, for å utvikle byen.Fram Eiendom har et langsiktig perspektiv og tror på kvalitet og gjennomtenkte ideer i våre prosjekter. Vi utvikler for å utvikle byen. Enten det bidrar til å hjelpe frem en lokalbedrift, et nabolag eller en bydel. Det skal utgjøre en forskjell når Fram står bak. Fram Eiendom står for hands-on engasjement, redelighet og gjennomføringskraft. Fram Eiendom skal være en preferert samarbeidspartner og enkle å velge som gårdeier.

Fram Eiendom AS
  • Etableringsår: 1975
  • Eier(e): Torstein Tvenge m/familie gjennom eierselskapene Tveco AS, Titas Eiendom AS, Fram Realinvest AS og Fram Management AS.
  • Antall ansatte: 17
  • Eiendomsmasse/portefølje: Ca 600 000m2 inklusiv samarbeidsprosjekter
  • Investeringssegmenter: Næringseiendom
  • Geografisk nedslagsfelt: Skøyen, Oslo Sentrum Vest
  • Hovedkontor: Skøyen, Oslo
  • Adm. direktør: Kenneth Bye
  • Styreleder: Torstein Ingvald Tvenge
  • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Kenneth Bye, kenneth.bye@fram.no Fram Eiendom AS

Fram Eiendom er en familiebedrift med ambisjoner om å utvikle seg videre til glede for kommende generasjoner. Vel viten om vårt samfunnsansvar jobber vi målbevisst med forvalting og utvikling av våre eiendommer og nærmiljø. Vi har byutvikling, bærekraft og miljø som en naturlig del av vår daglige agenda. Hva vi gjør her og nå påvirker hverdagen vår i dag, men kanskje enda viktigere – det bidrar til en bedre framtid for dem som skal overta etter oss.

– Kenneth Bye, Administrerende Direktør
Fram Eiendom