Norwegian Property

Norwegian Property, etablert i 2006, er stolte forvaltere av sentrale næringsbygg med rik norsk industrihistorie. Vi skaper engasjerende og inkluderende møteplasser, og former fremtidens næringsbygg med fokus på teknologi og bærekraft. Vårt verdigrunnlag, Samspillende, Modig, Initiativrik og Lyttende, gjenspeiles i våre lokasjoner; Fornebu, Oslo CBD, Nydalen og Hasle.Norwegian Property ble etablert i 2006, men eiendommene våre huser flere hundre år med norsk industrihistorie. Fra de ærverdige verkstedhallene på Aker Brygge, via kulturminnet Dampen i Nydalen som var spiselokalet for funksjonærene på Nydalens Compagni i 1870, til fremtidsrettede Snarøyveien 30 på Fornebu – er vi stolte forvaltere av sentrale næringsbygg hvor stadig nye suksesshistorier får sette seg i veggene.

Som et helhetsorientert eiendomsselskap er vi med på utviklingen av fremtidens næringsbygg. Fra vårt hovedkontor på Aker Brygge, skaper vi grobunn for morgendagens arbeidsplass, både med tanke på møteplasser, teknologi, konsepter, bærekraft og sosialt ansvar.

Vår langsiktige tankegang gjør at vi stadig tilpasser oss nye tider, trender og ønsker fra våre leietakerne.

Vi er til for våre leietakere og besøkende. Vi har løsningen for dem som trenger et bord og dem som trenger et bygg. Uansett omfang er vårt mål alltid å skape de gode møteplassene; enten det er i møte med kollegaer, kunder eller den pulserende byen på utsiden.

Våre lokasjoner er valgt med mål om å utvikle engasjerende og inkluderende møteplasser med et bredt spekter av tjenester; fra butikker og spisesteder til kunst og kultur.

Norwegian Property

Om Norwegian Property ASA

  • Etableringsår: Mai 2006
  • Eier(e): Geveran Trading
  • Ansatte: 63
  • Eiendomsmasse/portefølje: 29 eiendommer på totalt 500.000 kvm.
  • Geografisk nedslagsfelt: Stor Oslo
  • Hovedkontor: Oslo
  • Adm. Direktør: Bent Oustad
  • Styreleder: Bjørn Henningsen
  • Henvendelser/søknader om jobb / sommerjobb / trainee /  Master- eller Bacheloroppgaver: Gry Hellund Ryssdal, ghr@npro.no
  • Nettside: https://www.norwegianproperty.no/Norwegian Property

Vår visjon er å skape engasjerende møteplasser. Gjennom å jobbe med våre kjerneverdier Samarbeid, Modige, Initiativ og Lyttende rettes alt arbeid inn mot å realisere vår visjon. Resultatene kan sees gjennom offentlig tilgjengelige sitteplasser i våre områder (Aker Brygge, Nydalen og Fornebu), gjenbrukspark i Nydalen, Fornebu play i sommerhalvåret på Snarøyveien 30, ny lekeplass på Aker Brygge, festivaler, nye mat konsepter i våre eiendommer, etc.

Vi tørr å sats på det litt ukjente for at vårt eiendomsprodukt som vi tilbyr våre engasjerte og krevende leietakere skal bli litt bedre.

– Bent Oustad, Administrerende Direktør