Polaris Eiendom

Ledende nord-norsk eiendomsaktør og byutviklerPolaris Eiendom skal utvikle nord-norske bysentra til å bli Norges mest attraktive. Vi skal, i samarbeid med lokale krefter, tilby våre leietakere og lokalsamfunnene Norges mest bærekraftige og attraktive bygninger og byrom. Vår utvikling skal baseres på – og være en forsterker av den lokale identitet.

Polaris Eiendom

Om Polaris Eiendom

 • Etableringsår: 2022
 • Eier(e): 220 aksjonærer
  • 25% av kapitalen kommer fra Nord-Norge
  • 20 største aksjonærer representerer 56% av kapitalen
  • 30% av kapitalen er representert i selskapets styre eller øverste ledelse
 • Ansatte: 3
 • Eiendomsmasse/portefølje:
  • 30 bygårder i 4 nord-norske byer
  • Areal: 78.000 m²
  • Eiendomsverdi: 2.500 MNOK
  • Leieforhold: 183
  • Leieinntekter 2023: 161 MNOK
 • Investeringssegment: Næringseiendom
 • Geografisk nedslagsfelt: De største nord-norske byer
 • Hovedkontor og regionkontorer: Tromsø, Narvik, Bodø og Sortland
 • Adm. direktør: Rolf Thorsen
 • Styreleder: Thomas Reppe Wetting
 • Henvendelser/søknader om jobb /sommerjobb / trainee / Master- eller Bacheloroppgaver: Rolf Thorsen – rolf@polariseiendom.no
 • Nettside: www.polariseiendom.noPolaris Eiendom

Som ansatt i et eiendomsselskap med vår tilnærming til oppgaven får du være med å påvirke og forme de nord-norske byene – til glede og nytte for innbyggere, besøkende, det øvrige næringsliv, oss selv og alle andre stakeholders i en moderne by.

– Rolf Thorsen, administrerende direktør i Polaris Eiendom