OBOS Eiendom

OBOS Eiendom er et av Norges største eiendomsselskaper og har mer enn 50 næringseiendommer.Vi skaper møteplasser som utgjør en forskjell i nabolagene gjennom bærekraftige og framtidsrettede kontorbygg, velfungerende kjøpesentre og levende bygulv. For å lykkes med dette er gode og fornøyde leietakere viktig. Vi skal se dem, forstå deres behov og levere mer enn forventet. Vår kunnskap om byutvikling skal bidra til å bygge framtidens samfunn, samtidig som vi skaper en mer sømløs hverdag for den enkelte.

 

OBOS Eiendom

Om OBOS Eiendom:

 • Etableringsår: 1952
 • Eiere OBOS BBL
 • Eiendomsportefølje:  66 heleide eiendommer / 615.000 kvm – 89.000 kvm deleide eiendommer
  Ansatte: 50
 • Investeringssegmenter: Primært utvikling av egne eiendommer
 • Geografisk nedslagsfelt: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Hamar
 • Hovedkontor: Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
 • Konserndirektør OBOS Næring: Nils Morten Bøhler
 • Styreleder: Daniel Kjørberg Siraj
 • Henvendelser/søknader om jobb / sommerjobb / trainee / Master- eller Bacheloroppgaver: Anne Berglund Ore (HR Business Partner – anne.berglund.ore@obos.no)
 • Nettside: https://www.obos.no/bedrift/