OBOS Eiendom

OBOS Eiendom – vi bygger for framtiden
OBOS Eiendom utvikler handels- og kontorbygg med fokus på trivsel, langsiktighet og bærekraft. Vi skaper levende nærmiljøer der folk trives.OBOS Eiendom er en av landets største eiendomsutviklere. Selskapet kombinerer næringseiendom med boligbygging for å skape spennende nabolag med møteplasser og servicetilbud for alle. OBOS Eiendom utvikler, eier og forvalter næringsbygg i Oslo og andre store byer i Norge, og har mer en 50 næringseiendommer. Selskapet eier kjøpesentre, kontorbygg, forretningslokaler, helsebygg og hoteller.

OBOS Eiendom

Om OBOS Eiendom:

  • Eiendomsporteføljen fra om lag 710 000 kvadratmeter til 595 000 kvadratmeter heleiede eiendommer og 35 000 kvadratmeter deleide eiendommer.
  • 75 heleieide bebygde eiendommer
  • 48 ansatte
  • Leieinntekter på over 640 MNOK