Politiets Fellestjenester (PFT) – Eiendomsavdelingen

Politiets Fellestjenester eiendomsavdeling er politiets sentrale rådgiver og leverandør i bygg- og eiendomssaker. Vi forvalter, drifter og utvikler gode og funksjonelle lokaler for hele politiet.Politiets Fellestjenester (PFT) ble opprettet i 2014 og er lokalisert over hele landet med  totalt ca. 500 ansatte. PFT har siden opprettelsen overtatt helhetlig ansvar for politiets eiendommer, materiell, anskaffelser, lønn ,regnskap mm. Kompetansen er lokalisert hensiktsmessig ift arbeidsoppgavene PFT har.

Vi sitter tett på politiets kjernevirksomhet og skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende og god samhandling.

Vi får meget gode tilbakemeldinger på kunde- og medarbeiderundersøkelser

Politiets Fellestjenester (PFT) – Eiendomsavdelingen
 • Etableringsår: 2014
 • Eier: Staten – Politirektoratet/Justisdepartementet
 • Antall ansatte(eiendomsavdelingen): 270
 • Investeringssegmenter: Kontor/politispesifikke arealer
 • Eiendomsmasse/portefølje: 780 000 m2 /350 lokasjoner
 • Geografisk nedslagsfelt: Hele landet
 • Hovedkontor: Oslo
 • Eiendomsdirektør: Erik Trehjørningen
 • Styreleder: PFT direktør – Helge Clem
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/ trainee/master- eller bacheloroppgaver:
  • Erik Trehjørningen, erik.trehjørningen@politiet.noPolitiets Fellestjenester (PFT) – Eiendomsavdelingen

Eiendom og eiendomsdrift er en vesentlig bidragsyter til å løse politiets samfunnsoppdrag innenfor mange områder. Utvikling av eiendom som understøtter en hendelsstyrt og og dynamisk organisert virksomhet er i sentrum for alt vårt arbeid. For å få dette til må eiendomsansatte sette kjernevirksomhetens løpende behov i sentrum og samtidig ha sterkt økonomisk fokus for å finne de rette løsningene. Eiendomsyrker har et svært stort spenn med et utall av spennende muligheter for den som vil være med å utvikle samfunnet i stort og smått.

– Erik Trehjørningen, Eiendomsdirektør PFT