Hvorfor velge eiendomsbransjen som arbeidssted?

 1. Skape synlige verdier
 2. Oppleve at visjoner blir virkelighet
 3. Møte og løse samfunnsbehov
 4. Bygge noe håndgripelig og varig
 5. Oppleve stor bredde i prosjekter og kunder
 6. Delta i utforming av våre omgivelser
 7. Løse utfordringer som betyr noe for samfunnet
 8. Være en del av skaper- og gründerånden i bransjen
 9. Være en viktig aktør uavhengig av samfunnsendringer

Karrieremuligheter i eiendomsbransjen

Vi er en bransje som tilbyr både en unik bredde i oppgaver, samtidig som vi er svært avhengig av mennesker med spisskompetanse. Eiendomsbransjen er i vekst og vil ha behov for et betydelig antall av de beste hoder og dyktige hender. Dette gjelder innenfor alle områder av bransjen, og særlig i geografiske pressområder der markedsaktiviteten er stor.

Gode kandidater vil i økende grad måtte besitte, eller tilegne seg bredere ferdigheter fra arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner enn tidligere. Dette skyldes bransjens økende kompleksitet og regulering av dens virke. Aktivt samfunns- og miljøansvar og miljøengasjement samt forståelsen av vår egen samfunnsrolle og samfunnsansvar, er også av økende betydning for bransjen.

Gode basisutdannelser for en karriere i eiendomsbransjen kan være:

 • Ingeniør- og tekniske fag
 • Økonomi, finans, revisjon og verdsetting
 • Arkitekt og byplanlegging
 • Sosiologi
 • Juridisk utdannelse
 • Næringsmegling
 • Markedsføring og kommunikasjon
 • Praktisk håndverksutdannelse
 • Bransje-/fagutdanning

Nysgjerrig på hva du kan jobbe med?

Våre eiendomsorganisasjoner er bredfulle av muligheter! Vi finnes over hele landet og tilbyr yrker for de fleste kompetanser og interesser.