Hva vi gjør

Eiendomsbransjen utgjør en betydelig arbeidsgiver i Norge, med kunnskapsbedrifter som har eiendomsinvesteringer og -forvaltning som sin primærvirksomhet.

Alle eiendomsprosjekter er forskjellige, og utfordrer vår kreativitet, fantasi og løsningsevne. Vi har muligheten til å starte med en drøm eller en idé, og styre dens utvikling frem til ferdig prosjekt. Å oppleve sluttbrukernes og samfunnets glede av våre prosjekter gir stolthet.

De fremste virksomhetene i eiendomsbransjen er kunnskapsorganisasjonen som investerer i fast eiendom, der hvert enkelt eiendomsprosjekt er en viktig brikke i en overordnet by- eller stedsutvikling.

Du finner oss over hele landet, hvor mangfoldige titusener av dyktige eiere og medarbeidere skaper og forvandler hele bydeler, og bidrar aktivt til samfunnsutviklingen med sine utviklingsprosjekter – slik at omverden har en variert og funksjonell tilbudsside for bl.a. offentlige formålsbygg, boliger, handelsbygg, kontorbygg, logistikk- og lagerbygg, kjøpesentre, hoteller og datahaller – for å nevne noen av eiendomssegmentene.

Du finner oss både i privat, offentlig og ideell sektor, hvor vi forvalter både gammel og ny bygningsmasse samt spinner videre på byens vev – for å møte fremtidens behov. Slik bidrar våre eiendomsinvesteringer på mange måten til selve rammen for hvordan vi mennesker arbeider, handler, omgås, bor og leker.

Organisasjonene som samlet utgjør eiendomsbransjen kjennetegnes primært av en kjernevirksomhet som er ansvarlig for profesjonelle investeringer i fast eiendom, under en synlig og aktiv merkevare. Disse investeringene gjøres for å tjene behovene for brukere eller kunder, og krever en bred samfunns-, eiendoms- og bestillerkompetanse for å lykkes.

Virksomheter som hører naturlig til eiendomsbransjens indre kjerne, er organisasjoner med en aktiv eiendomsportefølje, kompetent bemanning og én eller flere synlige merkevarer knyttet til sin virksomhet. Disse virksomhetene kan være private, offentlige eller tilhøre ideell sektor.

Mange av eiendomsorganisasjonene har historisk blitt opplevd som lite synlige og tilgjengelige. Dette har bl.a. sammenheng med at vi er en relativt ung bransje, med en stor andel gründer- og familiedrevne foretak – med lokal tilhørighet. Et pågående generasjonsskifte i kombinasjon med sterk profesjonalisering og internasjonalisering fører nå til et mye sterkere krav til synlighet, seriøsitet og kompetanse – hvor de beste posisjonerer seg for å rykke fra resten.

I offentlig sektor er det velkjent at alle landets kommuner rår over betydelige eiendomsporteføljer, som utgjør nødvendige investeringer for å kunne møte innbyggernes behov. Det som er mindre kjent, er at de deler av kommuneorganiseringen som har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av egne eiendommer også representerer en betydelig eiendomsvirksomhet – på lik linje med eiendomsorganisasjoner i privat sektor. Behovet for eiendomsyrker, med samfunns- eiendoms- og bestillerkompetanse, er like stort her.

Utviklingen som mange av våre byer og tettsteder nå står overfor, krever en solid og bred kombinasjon av eiendoms-, steds- og byutviklingskompetanse, der både offentlig og privat sektor må hente ut sin beste kompetanse for å lykkes – sammen. Kun de godt sammenvevde eiendoms- og byutviklingsprosjekter kan lykkes i å tilføre både samfunnet, byen, innbyggerne, brukerne og aksjonærene en varig verdi. Sentralt i dette arbeidet står tillit og seriøsitet.