L.A. Lund AS

L.A. Lund er et eiendom- og kapitalforvaltningsselskap som tilbyr tjenester innenfor forvaltning og utvikling av eiendom. Vi eier selv en portefølje eiendommer som vi forvalter, men tilbyr også andre investorer/gårdeiere forvaltning, rådgivning og utvikling. Vi har kompetansen og systemene for trygg og god forvaltning av alle typer eiendommer, og har som mål at alle våre aktiviteter skal være ansvarlig og bærekraftig.L.A. Lund er et familieeid selskap med røtter tilbake til 1887, og driver i dag hovedsakelig med eiendoms- og kapitalforvaltning.

L.A. Lund besitter i hovedsak næringseiendommer, med geografisk hovedtyngde i Stor-Oslo.

Selskapet har store ambisjoner for vekst, hovedsakling gjennom investering i næringseiendom, boligutvikling og å vokse innenfor forvaltning og rådgivning.

Vi erkjenner vårt samfunnsansvar som eiendomsbesitter, og har ambisjoner om å bidra der vi kan for god samfunnsutvikling. I tillegg har vi satt bærekraft høyt på agendaen i virksomheten, og er stadig på jakt etter innovative løsninger som kan gjøre våre eiendommer grønnere.

I L.A. Lund er vi opptatt av at medarbeidere har det bra på jobb, får utviklet seg og har en god balanse mellom jobb og fritid. Kort fortalt er vi er en kompetent og engasjert gjeng som brenner for det eiendomsfaglige hver eneste dag.

Om L.A Lund

 • Etableringsår: 1897
 • Eier(e): 3. og 4. generasjon av familien Lund
 • Ansatte: 13
 • Eiendomsmasse/portefølje: 12 næringseiendommer (109 000 KVM)
 • Investeringssegment(er): Eiendomsforvaltning- og utvikling
 • Geografisk nedslagsfelt: Oslo, Viken, Vestfold
 • Hovedkontor: Beddingen 24, 0252 Oslo
 • Adm. Direktør: Kristin Folge
 • Styreleder: Stein Øivind Solbakken
 • Henvendelser/søknader om jobb / sommerjobb / trainee /  Master- eller Bacheloroppgaver: Kristin Folge – kf@lalund.no
 • Nettside: https://lalund.no/L.A. Lund AS

L.A. Lund er et selskap som er tuftet på lange tradisjoner som jeg har stor respekt for. Jeg er opptatt av at vi har med oss historien, men samtidig erkjenner at fremtiden krever noe mer og noe annet av oss.

L.A. Lund som aktør innen eiendom og kapitalforvaltning har en viktig rolle i samfunnet, og den skal vi forvalte klokt. Vi skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling med fokus på alle komponentene innen bærekraft. Det betyr at i tillegg til miljø er sosial bærekraft og virksomhetsstyring i fokus hos oss.

Vår bransje er i stadig endring, noe som krever økt behov for ulik kompetanse innen mange felt. Dette gjør eiendomsbransjen til en spennende bransje for mange ulike talenter i fremtiden. Jeg ønsker varmt velkomment tverrfaglig kompetanse i vår bransje slik at vi står bedre rustet til å løse fremtidens utfordringer

– Kristin Folge, Administrerende Direktør