KLP Eiendom

KLP Eiendom AS er et heleid datterselskap av KLP. Selskapet er en av Norges største aktører innen forvaltning, utvikling og drift av eiendom.Velkommen til KLP Eiendom

KLP Eiendom utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter i flere av Skandinavias største byer. I tillegg eier vi et hotell i London.

KLP Eiendom eier over to millioner kvadratmeter eiendom, med en markedsverdi på 68,5 milliarder kroner. Vi er ca. 150 ansatte og har mer enn 30 års erfaring med eiendom. Vår eier er Kommunal Landspensjonskasse (KLP). KLP eies av kommuner og arbeidsgivere, som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. Verdiene vi skaper går derfor tilbake til fellesskapet.

Vi tar samfunnsansvar på alvor

Som en stor aktør er vi opptatt av å redusere miljøavtrykket til eiendomsbransjen. Vi arbeider daglig med å forbedre oss for å redusere energiforbruk og håndtere avfall på en bedre måte. Vi har et langsiktig perspektiv i forvaltning av eiendommene våre, og er tilsluttet Eiendomsbransjens veikart for 2050. KLP Eiendom er miljøsertifisert etter ISO 14001 og ISO 9001, og som en del av KLP er vi tilsluttet Global Compact og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer

KLP Eiendom

 

 • Etableringsår: 2005
 • Eier(e): Kommunal Landspensjonskasse – KLP
 • Antall ansatte: 180.
 • Eiendomsmasse/portefølje: 91 mrd. kr.
 • Investeringssegment(er): Kontor, hotell, kjøpesenter, utviklingsprosjekter
 • Geografisk nedslagsfelt: Oslo, Trondheim, Stockholm, København, London, Bergen.
 • Hovedkontor: Oslo/KLP Eiendom – Dronning Eufemias gate 10, 0109 Oslo
 • Kontorer:
  • Trondheim/KLP Eiendom Trondheim – Abels gate 9, 7030 Trondheim
  • Stockholm/KLP Fastigheter – Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm
  • København/KLP Ejendomme – Edvard Thomsens Vej 10, 2300 København S
 • Administrerende direktør: Gunnar Gjørtz.
 • Styreleder: Aage E. Schaanning
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Ellen Langeggen ell@klp.no.KLP Eiendom

Mennesker tilbringer mesteparten av tiden inne i bygg. I eiendomsbransjen får man mulighet til å forme rommene hvor folk skaper sin fremtid. Når vi lykkes med å utvikle gode møteplasser, er det svært givende å jobbe med eiendom.

– Gunnar Gjørtz, Adm. direktør i KLP Eiendom.