Firesafe AS

Firesafe er ledende nordisk aktør innen brannsikring. Med våre verdier / profesjonelle – kompetente – engasjerte / arbeider vi for et tryggere og mer brannsikkert samfunn.Nåværende Firesafe startet som en avdeling i Protan i 1981. De første årene var det kun branntettingsoppdrag. Senere på 1980-tallet kom de første byggene med bærekonstruksjoner i stål, og brannbeskyttelse av stål ble et nytt satsingsområde. Deretter utvidet vi tjenesteområdene med branndører, brannteknisk rådgivning og kontroll og service av slokkeutstyr.

Firesafe fremstår i dag som en totalleverandør innen brannsikring med tjenester innen brannteknisk rådgiving, utførelse, installasjon, kontroll, service og salg av spesialprodukter innen brann. Firesafe-konsernet omsetter for om lag 1,2 mrd NOK og har mer enn 850 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Selskapet har en tydelig visjon om å bidra til et tryggere samfunn.

Firesafe AS
  • Etableringsår: 1981
  • Eier(e): FSN Capital og Monstro
  • Antall ansatte: 850
  • Omsetning 2022: 1,2 MRD NOK
  • Kundesegmenter: Byggeiere, byggdriftere og byggforvaltere, FM selskap, retail, entreprenører, borettslag, leietakere.Firesafe AS

Målet er å være blant de ledende fagmiljøene innen brann i Norden og bidra aktivt i utviklingen av det brannforebyggende arbeidet i samfunnet.

– Eskild Larsen. CEO at Firesafe AS
firesafe