Møller Eiendom

Møller Eiendom eier, forvalter og utvikler, og har høye ambisjoner for verdiskapning. For oss handler djervhet om å være trofast mot våre ambisjoner for vekst og verdiskaping. I løpet av få år har vi mer enn fordoblet porteføljen.



Konsernet eies av familieselskapet Aars AS, og Møller Eiendom ble skilt ut som egen virksomhet fra Møller Mobility Group i 2014. Møller Eiendom har store ambisjoner for vekst, og målet er en porteføljeverdi på 15 milliarder kroner innen 2025. Veksten skjer hovedsakelig gjennom kjøp og utvikling av sentrale eiendommer.

Vi deler vår søsterbedrift MøllerGruppens grunnverdier; åpen og ærlig, initiativrik, omtenksom og tydelig. Verdigrunnlaget inspirerer oss til å være en pådriver for bærekraftig eiendomsutvikling. Slik utvikler vi verdier for leietakere, samfunnet og våre eiere.

Bileiendom er en viktig del av vår virksomhet, men fremtidig vekst skjer hovedsakelig gjennom kjøp og utvikling av sentrale eiendommer innen andre segmenter. Vi vil utvikle knutepunkter der flere generasjoner virker, bor og lever i gode omgivelser. Målsettingen i konsernets vedtatte strategi er å bygge opp en betydelig portefølje av næringseiendom også utenom bilrelaterte bygg, som skal bidra til langsiktig verdiskapning.

Vårt motto som er nedarvet fra selskapets grunnlegger er bærebjelken i våre etiske retningslinjer: «Man skal holde sin sti ren». Et solid og langsiktig familie-eierskap, der medarbeiderne også er eiere, er en viktig premiss for Møller Eiendoms ambisjoner. Effektiv drift og vedlikehold, fremtidsrettet design og omtanke for miljøet kjennetegner vår virksomhet. Vi er alltid på jakt etter de riktige eiendommene som har et potensiale vi kan utvikle og realisere.

Møller Eiendom
  • Etableringsår: 1995.
  • Eier: Aars AS. Møller-familiens holdingselskap eier Møller Mobility Group (Bil), Katalysator (Investeringer), Møller Medvind og Møller Eiendom.
  • Antall ansatte: 33.
  • Porteføljeverdi: MNOK 13.000.
  • Leieinntekter: MNOK 500.
  • Eiendommer: Ca 100. Vi har eiendommer i Norge, Sverige og Baltikum.
  • Antall kvadratmeter bygg: 465.000.
  • Investeringssegmenter: Utviklingsprosjekter ved knutepunkter, Kontor, Lager/Logistikk, Handel, Bolig.
  • Hovedkontor: Bygdøy Allé 4, Oslo.
  • Administrerende Direktør: Andreas Jul Røsjø.



Møller Eiendom

Vi er djerve fordi vi satser fullt ut på vår egen filosofi for vekst og verdiskaping. På få år har vi mer enn fordoblet porteføljen, og Møller Eiendom skal innen 2025 ha en porteføljeverdi på 15 milliarder kroner

Våre fremste konkurransefortrinn er vår soliditet, våre finansielle muskler og en langsiktig investeringshorisont. Samtidig er vi en fleksibel og lettbent organisasjon med mulighet for raske beslutninger. Det betyr at vi ikke må gjøre som alle andre.

Vi bruker vår evne til å være ambisiøse og nytenkende i arbeidet med å skape fremtidens eiendomskonsepter, vi vektlegge god arkitektur og vi søker å berike nabolagene rundt våre prosjekt med attraktive og nyskapende tilbud. Vi utnytter samspillet med vår søstervirksomhet Møller Mobility Group for å sikre gode mobilitetskonsepter til eiendommene våre og vi har et engasjement for en mer klimavennlig eiendomsbransje, noe vi omtaler i detalj i vår årlige bærekraftsrapport.

Vi er konstant på jakt etter de gode ideene og de kloke hodene.

– Adm. direktør Andreas Jul Røsjø