Eiendomsbransjens stipendordning

Dine tanker er verdt kr 25.000!

(de er helt sikker verdt mye mer, men her kan du søke om stipend til å finansiere din Master- eller Bacheloroppgave)

Juryen for 2024!

Jurysammensetningen for 2024 – åtte toppledere fra eiendomsbransjen!

Juryen er som følger:

 • Kenneth Bye, adm. direktør i Fram Eiendom
 • Kristin Folge, adm. direktør i L. A. Lund
 • Erik Trehjørningen, avdelingsdirektør i Politiets fellestjenester
 • Gjermund Riise Brekke, daglig leder i Drammen Eiendom KF
 • Nina Hage, Executive Vice President I Bulk Industrial Real Estate
 • Rolf Thorsen, adm. direktør i Polaris Eiendom
 • Erlend Garmann Tuntland, adm. direktør i SKB Eiendom
 • Bent Oustad, adm. direktør i Norwegian Property

Blir du én av fire verdige vinnere, som får tildelt kr. 25.000 i støtte?

Formål

Å skrive en Master- eller Bacheloroppgave byr på en utmerket anledning til å utforske konsepter, løsninger og idéer som kan bidra til å løse fremtidens arealbehov!

Vi vil gjerne hjelpe deg med dette, slik at du kan få en flying start – både med ditt studentprosjekt og med overgangen til arbeidslivet. Kanskje er det nettopp ditt vitebegjær som vi som bransje trenger?

For å heie på deg som er student har Eiendomsyrker i samarbeid med bransjens arbeidsgivere etablert Eiendomsbransjens stipendordning.

Formålet med stipendutdelingene er bidra til å øke kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover.

Vi deler ut kr 100.000!

Våren 2024 deler vi ut stipendmidler til heldige søkere for sjette gang! Samtidig øker vi den samlede stipendpotten til kr 100.000, som kan tildeles inntil fire studentoppgaver á kr 25.000 hver.

Med dette har vi etablert den mest sentrale stipendordningen for alle studenter som har ambisjoner innen by-, steds-, bygg- og eiendomsutvikling!

Slik søker du

Dette er stegene som inngår i stipendordningen:

 1. Du sender inn en relevant søknad om stipend innen fristen og i tråd med retningslinjene nedenfor
 2. Vi setter sammen en kompetent jury, bestående av ledere i eiendomsbransjen
 3. Juryen vurderer innkomne søknader, og kårer de heldige vinnerne
 4. Vi utbetaler stipendet i forkant
 5. Du fullfører oppgaven som planlagt, mens vi heier på deg!
 6. Når oppgaven din er godkjent, inviterer vi deg til å presentere hovedfunnene for ledere i eiendomsbransjen

Det er ingen formalkrav knyttet til selve søknadsteksten. Om du velger å anvende stipendet til innkjøp av faglitteratur, innkjøp av ny datamaskin, dekning av reiseutgifter eller annet i tilknytning til oppgaven, er helt opp til deg.

Felles søknadsfrist for 2025 er fredag 7. februar kl 12:00.

Søknad sendes til karriere@eiendomsyrker.no.

Retningslinjer for Eiendomsbransjens stipendordning er som følger:

 1. Stipend kan søkes av studenter som innleverer Master- eller Bacheloroppgave ved norsk universitet eller høyskole i løpet av våren for den aktuelle utlysningen.
 2. Kriteriet for å få stipend er at det søkes om et oppgavetema som anses som faglig relevant iht formålet med stipendordningen.
 3. Søknaden skal beskrive hvorfor man søker, og hva man ønsker å oppnå med oppgaven og stipendet.
 4. Søknaden skal være på 2-3 A4-sider. Eget søknadsskjema er ikke nødvendig.
 5. Stipendet er personlig og utbetales pr oppgave ved bestått A eller B. Ved dårligere karakter enn B, bortfaller utbetalingen i sin helhet. For de Master- eller Bacheloroppgaver som vurderes som Bestått eller Ikke bestått, er tilsvarende krav at oppgaven er godkjent som Bestått.
 6. Den som får stipend, forplikter seg til å skrive en rapport på 3-5 sider, som leveres senest 14 dager etter at oppgaven er innlevert.
 7. Den som får stipend, godkjenner at den endelige oppgaven deles på www.eiendomsyrker.no samt www.eiendomsbransjen.no.
 8. En fagjury, bestående av utvalgte ledere i eiendomsbransjen, vil avgjøre hvem som får stipend.
 9. Du bestemmer selv hva du ønsker å anvende stipendmidlene til, og det er ikke nødvendig å dokumentere hva disse er brukt til.

Tidligere vinnere av Eiendomsbransjens stipendordning

Nedenfor ser du hvilke temaer som våre juryer har valgt å premiere tidligere:

Stipendvinnere 2023

 • Eiendomsbransjens møte med EUs taksonomi v/Gunhild Eline Torvik og Helene Drechsler, NMBU.
 • Alternative planers innvirkning på forhandlinger ved vedtagelse av private detaljreguleringsplaner v/Sivert Hennum og Bendik Gjone, NMBU.
 • Kontinuitet i bærekraftsarbeidet i eiendomsbransjen v/Kristine Bygland-Hansen, NTNU.

Stipendvinnere 2022

 • Suksessfaktorer for ombruk av bygningsmaterialer i BAE- næringen v/Marie Langnes Sibbern og Joakim Krogh Fevang, NTNU.
 • Man vs Machine – hvilke effekter har bruken av Spacemaker AI i tidligfase eiendomsutvikling? v/Fredrik Dalen og Adrian Søndergaard, NMBU.
 • Er Coliving økonomisk bærekraftig for en eiendomsutvikler? v/Ida Nordbotten og Julie Wærdal, NTNU

Stipendvinnere 2021

 • Hvordan kan prosjekteringsledelsen legge til rette for sirkulære økonomiske byggeprosjekt? v/Gyri Westgaard Aksens og Margrethe Køhler Eggan, NTNU.
 • Hvordan er det mulig å skape merverdi for utbyggere gjennom utvikling av stedstilhørighet til transformasjonsområder? v/Andreas Fornes, NTNU.
 • Kan Internet of Things transformere måten vi drifter og forvalter våre næringsbygg? v/Tommy R. Wilhelmsen, NTNU.

Stipendvinnere 2020

 • Hvordan gjøre det attraktivt for eiendomsutviklere å bygge om ved å bruke eksisterende bygningsmasse fremfor å rive i utviklingsprosjekter? v/Marthe Bjerknes Sinnes, NTNU.
 • Grensene for kommuners adgang til å bruke rekkefølgekrav og kommunale utbyggingsavtaler som virkemiddel for å realisere arealplaner v/Marcus Wannerstedt, UiO.
 • Hvordan forbedre samspillet i reguleringsprosesser mellom kommune og eiendomsutvikler? v/Sindre Evensen og Edvard Helgesen, NTNU.

Stipendvinnere 2019

 • Hvordan skal eiendomsutviklere forholde seg til den teknologiske utviklingen i boliger? v/Eirik Sørem og Ingvild S. Bjerketvedt, NTNU.
 • Hvilke utfordringer skaper næringsarealer for kombinasjonsprosjekter i Oslo kommune? v/Olav J. Walthinsen, NTNU
 • Typiske årsaker som hindrer utvikling av eiendom avsatt til bebyggelse i kommuneplanens arealdel v/Bendik Aurstad, NTNU.

Vi gratulerer samtlige!

Her kan du laste ned fullversjon av Masteroppgaver som tidligere har fått midler fra Eiendomsbransjens stipendordning.

Vinnere 2023:

Alternative planforslag – en særegen praksis i Oslo kommune

Eiendomsbransjens møte med EUs taksonomi

Byggeiers arbeid med bærekraft i porteføljen