Oslo Airport City AS

Oslo Airport City (OAC) skal være aktive på utvikling, planlegging, utleie og salg og gjennomføring av våre prosjekter, og mindre aktive på eierskap og facility management etter oppfyllelse av våre kontrakts-forpliktelser. Vi skal løpende vurdere og avklare om prosjekter skal gjennomføres i egenregi eller i strategiske samarbeid/ partnerskap med, eller salg av tomter til, aktører og brukere som tilfører økt verdiskapning i enkeltprosjekter og/eller for den helhetlige destinasjonsutviklingenOAC har en visjon om å utvikle en ny destinasjon i form av landets største, viktigste og mest sentrale næringspark på Gardermoen, hele Norges knutepunkt. Hovedmålet er at OAC, OSL og Jessheim by sammen vil bli porten til og fra Osloregionen, Norge og Norden ut fra destinasjons-utbygging i form av bærekraftig utvikling og etablering av nye varige arbeidsplasser og innovative og fremtidsrettede energiløsninger.

Oslo Airport City AS
  • Etableringsår: 2016
  • Eier(e): Totalt 150 aksjonærer, med Kistefos som største eier med ca 30%
  • Antall ansatte: 7
  • Eiendomsmasse/portefølje: Ca 1.150 mål tomt i Gardermoen Næringspark
  • Investeringssegmenter: Logistikk, lager/kombinasjonsbygg, mobilitet/bil, kontor, hotell inkl konferanse/arena, rekreasjonsbygg, service/handel
  • Geografisk nedslagsfelt: Gardermoen som knutepunkt, med virksomheter med lokalt, reginoalt, nasjonalt og globalt nedslagsfelt
  • Hovedkontor: Oslo og Gardermoen
  • Adm. direktør: Thor E. Thoeneie
  • Styreleder: Fredrik Torgersen
  • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Elianne Meland, elianne.meland@osloairportcity.noOslo Airport City AS

Vi ønsker å utvikle Norges første flyplassby ut fra overordnede føringer i Oslo og Akershus Areal- og transportplan om flerkjernet knutepunktutvikling med god kollektivdekning og tilgjengelighet, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi har fokus på utvikling og utbygging av en sentralpark og et sentralområde på Gardermoen som differensierer seg fra konkurrerende næringsområder, med tilbud av urbane funksjoner fra sosial infrastruktur som hotell inkl. konferanse/arena, kontor, handel, torg/park, aktivitetsbygg mv. som er verdiøkende for brukere, besøkende og destinasjonen som helhet. På 75% av våre tomter planlegger vi for etablering av nye nærings- og logistikkbygg i form av clustere innen Sjømat, Mobilitet og nye innen f.eks Helse, Fornybar energi mv. som alle bygger opp under Gardermoen som landets desidert viktigste kollektiv- og transportknutepunkt.

– Thor E. Thoeneie, Daglig leder
Oslo Airport City Oslo Airport City Oslo Airport City