Hundholmen Byutvikling

Hundholmen Byutvikling drifter og utvikler eiendom og områder i Bodø, med mål om å imøtekomme dagens behov, samtidig som det skapes en verdi for fremtidens generasjoner.Hundholmen Byutvikling er et heleid datterselskap av Christian Jakhelln AS, et familieselskap gjennom snart sju generasjoner i Bodø. Selskapet ble opprettet for å utvikle og forvalte CJs tomtebank og drive fram gode byutviklingsprosjekter i Bodø. Visjonen for prosjektene vi involverer oss i, skal ha en verdi for både oss, samfunnet, miljøet og for folk. Og gjennom å bruke det beste fra fortiden skaper vi for fremtiden. For oss er lønnsomhet og bærekraft to sider av samme sak fordi det handler om å tenke helhetlig i alt vi gjør.

Hundholmen Byutvikling
  • Etableringsår: 2016
  • Eier(e): Christian Jakhelln AS
  • Antall ansatte: 7
  • Eiendomsmasse/portefølje: ca 50 000, samt en del parkering
  • Geografisk nedslagsfelt: Bodø
  • Hovedkontor: Bodø
  • Adm. direktør: Arve Pedersen
  • Styreleder: Morten Christian Jakhelln
  • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Arve Pedersen, arve@hundholmenbyutvikling.noHundholmen Byutvikling

For oss i Hundholmen Byutvikling er troverdighet en forutsetning for å nå de målene vi setter oss, i både små og store prosjekter, også i forhold til våre leietakere. Derfor skal vi være faglig kompetente, ha karakter, være ærlig og til å stole på. I samfunnet gjenspeiles dette gjennom valgene vi tar, holdningene vi bærer, vårt verdisyn og vår etikk. Det handler om ansvarlighet i forhold til det sosiale, kulturelle og det økonomiske, i sammenheng med miljømessige forhold.

– Arve Pedersen, Adm. Direktør
Hundholmen Nordlys skinner over et vannblikk som speiler lysene fra alle høyhusene langs vannet. Hundholmen Hundholmen Hundholmen Hundholmen Hundholmen