Anthon Eiendom

Vi vektlegger å utvikle bærekraftige konsepter med en tilfredsstillende balanse mellom funksjon, kvalitet og økonomi.Anthon Eiendom er en ambisiøs utvikler og forvalter av eiendom – primært næringseiendom i Østlandsområdet. Vårt fokus, både i utvikling og forvaltning, er å skape frydefulle og effektive hverdager for brukerne av våre bygg, og omgivelsene rundt byggene. Dette søkelyset på sluttbrukerne og deres opplevelser, dvs. leietakertilfredshet, enten det er i kontorbygg eller industribygg, hjelper oss å tenke helhetlig og langsiktig. For oss er det ikke det fysiske bygget som er viktigst for verdiskaping, men hvordan lokalene bidrar til produktivitet og effektivitet for brukerne. Det innebærer at vi må skape eiendommer med god arkitektur, bærekraftige kvaliteter og effektive arealer.

Som utvikler erverver Anthon Eiendom tomter og bygninger for å utvikle dem til arealer som møter dagens behov og som fremstår med kvaliteter som bærer dem inn i fremtiden. I kvalitetsbegrepet ligger viktige elementer som tidløs arkitektur, funksjonell fleksibilitet og robust teknologi for ressurseffektiv drift. Vi vektlegger å utvikle bærekraftige konsepter med en tilfredsstillende balanse mellom funksjon, kvalitet og økonomi.

I forvaltning av eiendommene i porteføljen til Anthon Eiendom er det særlig to forhold som vektlegges: Leietakertilfredshet og ressurseffektivitet. Vi ønsker å skape frydefulle hverdager for dem som jobber i våre lokaler – enten det er i kontorbygg eller lagerbygg. Derfor utvikles det stadig tjeneste- og driftskonsepter som understreker vår rolle ikke bare som utleier, men som «vertskap» for dem som bruker lokalene.

Anthon Eiendom
 • Etableringsår: 2003
 • Eier(e): Eiere i Anthon Eiendom AS er det familieeide investeringsselskapet Anthon B Nilsen AS og det svenske børsnoterte eiendomsselskapet Fastighets AB Balder med 50 prosent hver av de stemmeberettigede aksjene.
 • Antall ansatte: 22
 • Eiendomsmasse/portefølje: Anthon Eiendom AS eier og forvalter en portefølje ca. 390 000 kvm – med alt fra 25 – 100 % eierskap i hver av porteføljeeiendommene. Porteføljen er ganske jevnt fordelt på kontor, lager/logistikk, hotell/innkvartering.
 • Investeringssegmenter: Næringseiendom
 • Hovedkontor: Hovedkontoret ligger i Anthon B Nilsen-kvartalet, som består av
  hovedeiendommen i Rådhusgaten 27 og ytterligere 4 eiendommer i Øvre Vollgate.
 • Adm. direktør: Peder Chr. Løvenskiold
 • Styreleder: Erik Selin
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: post@anthoneiendom.noAnthon Eiendom

«Eiendomsbransjen i konstant utvikling. For dagens studenter og unge talenter har bransjen tatt store steg de siste årene, og blitt mer åpen for nye impulser. Foreningen Ung i Næringseiendom har hatt en eksplosiv vekst siden starten, og har blitt en plattform for neste generasjon i bransjen vår.

Som en del av dagens eiendomsbransje, får man mulighet til å påvirke byutvikling, områdeutvikling og prosesser som setter spor i generasjoner fremover.

Ved å jobbe innenfor eiendom vil man kunne skaffe seg erfaring og lærdom på en rekke områder og nivåer.

Eiendomsbransjen er en spennende bransje som ikke kan få nok av unge lovende talenter som ønsker en variert, utfordrende og utrolig spennende hverdag.»

– Peder Chr. Løvenskiold, adm. direktør i Anthon Eiendom
Anthon Anthon anthon