Anthon Eiendom

Anthon Eiendom har som formål å erverve og transformere tomter og bygninger til lokaler som er formålstjenlige for dagens og morgendagens behov og brukere.Anthon Eiendom satser på å være en profesjonell partner for effektiv, konseptdrevet eiendomsutvikling og tjenesteorientert forvaltning og drift

Vårt hovedfokus er utvikling og drift av næringseiendom i Østlandsområdet. Porteføljen spenner fra kontorlokaler i prestisjesegmentet i Oslo sentrum, via nybygg for lager og kontor til utviklingsprosjekter som den tidligere militærleiren på Lahaugmoen eller de tidligere lokalene til Hurum Fabrikker i Tofte. Vi setter våre kunders behov i sentrum – enten de er utbyggere eller leietakere – og vi søker alltid etter løsninger som gir våre kunder størst mulig verdi av sine investeringer.

Alle våre aktiviteter bygger på Anthon Eiendom sine kjerneverdier: Skapertrang, langsiktighet, grundighet og redelighet.

Konseptdrevet eiendomsutvikling

Konseptdrevet eiendomsutvikling er for oss utvikling av eiendommer som baseres på en helhetlig tanke mer enn spesifisering av kvadratmeter og bruksformål.  For konseptdrevet eiendomsutvikling ligger det en grunnidé i bunnen – en grunnidé for hvordan et behov best kan løses eller en eller bygningsmasse best kan utnyttes.  Vi tenker historie, sammenhenger og kultur like mye som arkitektur, materialvalg og tekniske løsninger.

Med fokus på konseptdrevet eiendomsutvikling kan vi vise til gode resultater både for «greenfield» prosjekter – dvs. nyutviklinger – og for «brownfield» prosjekter – dvs. omdanning av eldre eiendommer og bygninger til arealer som passer dagens behov.  For å skape suksess av slike prosjekter har Anthon Eiendom alltid lagt vekt på å ha en stab av meget kompetente og kreative medarbeidere.  Vi definerer oss som en kunnskapsbedrift som leder prosesser fra idé til ferdig innflytningsklare eiendommer.

Servicekvalitet i fokus

I forvaltningen av vår eiendomsportefølje er det vår filosofi at servicekvalitet vil være avgjørende for leietakeres tilfredshet i fremtiden.  Derfor utvikler vi stadig våre tjenestekonsepter og vår rolle som «vertskap» for våre leietakere.  I vertskapskonseptet inngår tilgjengelighet på våre ressurser når leietakere trenger det, og tilgang til tjenester som gir våre leietakere en merverdi utover arealene de leier.

Etablert i 1879

Firmaet ble etablert i 1879 av Anthon Bernhard Elias Nilsen med formål å drive eksport av produkter fra treforedlings-og trelastindustrien. Selskapet håndterte en betydelig del av norsk eksport av papir, cellulose og trelast.

I dag eies firmaet av Reidar og Gunnar Holsts Legat (50%), samt Peder Chr. og Nicolai H. Løvenskiold (50%).

Om selskapet:

 • Eiendomsmasse: Ca. 75.000 m2, samt en utviklingsmasse på ca. 150.000 m2.
 • Ca. 44.000 m2 under utbygging
 • Geografisk nedslagsfelt: Oslo + østlandsområdet
 • Investeringssegmenter:
  • Kontor
  • Logistikk
  • Kombinasjonsbygg
  • Undervisningsbygg
  • Innkvarteringsbygg
  • Retail
  • I tillegg utvikles nå gamle Hurum fabrikker til en kombinasjon av fritidsboliger + næringsbygg
 • Antall ansatte i Anthon Eiendom: 18 stkAnthon Eiendom

Eiendomsbransjen i konstant utvikling. For dagens studenter og unge talenter har bransjen tatt store steg de siste årene, og blitt mer åpen for nye impulser. Foreningen Ung i Næringseiendom har hatt en eksplosiv vekst siden starten for ca.2 år siden, og har blitt en plattform for neste generasjon i bransjen vår.

Som en del av dagens eiendomsbransje, får man mulighet til å påvirke byutvikling, områdeutvikling og prosesser som setter spor i generasjoner fremover.

Ved å jobbe innenfor eiendom vil man kunne skaffe seg erfaring og lærdom på en rekke områder og nivåer.

Eiendomsbransjen er en spennende bransje som ikke kan få nok av unge lovende talenter som ønsker en variert, utfordrende og utrolig spennende hverdag.

– Peder Chr Løvenskiold, adm. direktør i Anthon Eiendom