Bertel O Steen Eiendom

Bertel O. Steen Eiendom, utvikler, eier og forvalter en omfattende eiendomsmasse bestående av bilforhandleranlegg, næringseiendomsportefølje og utviklingsprosjekter som gjennomføres i egenregi eller i samarbeid med partnere.Gjennom aktiv utvikling skal Bertel O. Steen Eiendom skape og forvalte en solid og stabil eiendomsportefølje med forsvarlig risikospredning for å støtte våre eieres langsiktige mål; våre kunders behov og samfunnets krav til tilpasning, bærekraft og kvalitet.

Bertel O Steen Eiendom
  • Etableringsår: 1970
  • Eier: Familien Steen
  • Antall ansatte: 18
  • Eiendomsmasse/portefølje: 200.000 m2
  • Investeringssegmenter: Handels,kontor og næringsbygg, samt boligutviklingsprosjekter
  • Geografisk nedslagsfelt: Stor Oslo og de største byene i landet
  • Hovedkontor: Lørenskog
  • Adm.direktør: Øivind Solbakken
  • Styreleder: Jens Jalland
  • Henvendelser / søknader om jobb / sommerjobb / trainee / Master- eller Bacheloroppgave: Øivind Solbakken –  oivind.solbakken@bos.noBertel O Steen Eiendom

Eiendomsbransjen har gjennom de siste tiårene gjennomgått en stor transformasjon til en profesjonell bransje med mange kompetente personer og selskaper med høy kompetanse. Bransjen har et stort ansvar i samfunnsutviklingen, ikke bare innenfor utforming av sentrale byrom og bygninger, men også gjennom bærekraft og bruk av KI i næringslivet.

Det å sikre god rekruttering til bransjen er avgjørende for god samfunnsutvikling og hvordan eiendomsbransjen  bidrar til at Norge kan nå sine bærekraftsmål.

– Øivind Solbakken, Administrerende Direktør