Svill Eiendom

Svill Eiendom AS er et heleid datterselskap av Oslo Røde Kors. Selskapet forvalter, drifter og utvikler egen eiendomsportefølje. Virksomheten drives i tråd med selskapets verdier og prinsippene i de etiske retningslinjene til Oslo Røde Kors, samt retningslinjer for eierstyring i Røde Kors. Virksomhetens rammebetingelser settes på overordnet nivå av styret og av eier Oslo Røde Kors.Selskapet ble på begynnelsen av 90-tallet skilt ut fra organisasjonen i et eget kommersielt eiendomsselskap, og har siden vokst gjennom erverv av ny eiendom og utvikling av eksisterende portefølje.

Svill eiendom skal gjennom sitt virke være et økonomisk fundament for Oslo Røde Kors sin vekst som organisasjon, og økonomisk bidragsyter for deres aktiviteter innenfor humanitært arbeid.

Gjennom å ta et helhetlig ansvar for anskaffelse, forvaltning, utvikling og salg skal selskapet sørge for en stabil og god risikojustert avkastning for Oslo Røde Kors sine plasseringer i fast eiendom.

Svill Eiendom

Etableringsår: 01.03.1991

Eier: Oslo Røde Kors

Antall ansatte: 5

Eiendomsmasse/portefølje: 35 000 kvm

Investeringssegmenter: kontor, bolig, helse

Geografisk nedslagsfelt: Oslo

Hovedkontor: Oslo

Adm. direktør: Gjermund Fossnes

Styreleder: Frederik Selvaag

Henvendelser/søknader om jobb / sommerjobb / trainee /  Master- eller Bacheloroppgaver:

Gjermund Fossnes

Epostadresse: gjermund@svill.no

 
Svill Eiendom

Det å jobbe med eiendom er utrolig givende og spennende. Gjennom bærekraftig utvikling, drift og forvaltning bidrar vi til betydelige miljøgevinster og skaper sosiale arenaer. Velger du en karriere innenfor vår bransje vil du garantert få arbeidsoppgaver som er varierte, krevende og utfordrende.

– Gjermund Fossnes, Adm. direktør