Kinland

Kinland er en ledende aktør innen sosial infrastruktur som eier 366 eiendommer innen barnehage- og omsorgssektoren.Kinland er et privateid selskap som tilbyr sosial infrastruktur og eiendommer av høy kvalitet. Eiendommene er leiet ut på lange kontrakter til ledende omsorgstjenesteaktører. Kinland eier i dag 366 eiendommer som skaper et trygt og godt miljø for mer enn 30.000 brukere

Kinland
  • Etableringsår: 2011/2019
  • Eier(e): Selskaper (primært eiet av pensjonskapital) forvaltet av PATRIZIA Infrastructure
  • Antall ansatte: 9
  • Eiendomsmasse/portefølje: 290,000 kvm
  • Investeringssegment(er): Barnehage- og omsorgsbygg
  • Geografisk nedslagsfelt: Skandinavia
  • Hovedkontor og evt regionkontorer (byer): Oslo (hovedkontor) og Helsinki
  • Adm. direktør: Benjamin Thorsen
  • Styreleder: Graham Matthews
  • Henvendelser/søknader om jobb / sommerjobb / trainee /  Master- eller Bacheloroppgaver: kontaktperson: Benjamin Thorsen, e-post: bt@kinlandgroup.comKinland

Kinland sitt fokus er å tilby eiendommer av høy kvalitet til private og offentlige aktører innen barnehage-, utdannings- og omsorgssektoren. Slike eiendommer er en hjørnestein i velferdssystemene i landene vi opererer i, og fremmer arbeidsdeltakelse, likestilling og integrering. Vi har som mål å utvide virksomheten og videreføre den viktige samfunnsrollen vi utøver som leverandør av sosial infrastruktur i Norden og utvalgte europeiske markeder.

Kinland ser med glede frem til å være en del av Eiendomsyrker. Vi vil oppfordre talenter med interesse for eiendom å søke muligheter både hos Kinland og bransjen for øvrig som er i stor utvikling.

– Benjamin Thorsen - Adm. direktør