Heimstaden

Heimstaden er et ledende boligeiendomsselskap med utleieboliger i ni markeder i Europa. Vår visjon er å skape Friendly Homes – hjem med omtanke, for en enklere og bedre hverdag for våre leietakere.Heimstaden har gått fra å være en relativt liten aktør i det svenske boligmarkedet til å bli et av Europas største boligeiendomsselskaper. Selskapet ble stiftet i Malmø, Sverige i 1998, og finnes i dag i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Tsjekkia, Finland, Polen og Storbritannia. Vår visjon er å skape Friendly Homes – hjem med omtanke, for en enklere og bedre hverdag for de som bor hos oss. Vår arbeidsmetode er basert på våre verdier: – Care, Dare og Share. Vår forretningsidé er å anskaffe, utvikle og forvalte eiendommer med et langsiktig perspektiv. I Norge har vi ca 4 000 boliger for utleie. Gjennom en fullt integrert verdikjede jobber vi for å øke livskvaliteten til våre kunder, og tilby en trygg og god arbeidsplass for våre ansatte. Å tenke og handle bærekraftig er en naturlig del av vår virksomhet. Vi investerer i eiendommer på lang sikt, jobber ressurseffektivt i driften og fokuserer på mennesker, miljø og klima. Vi tror på langsiktig bærekraftig verdiskapning og jobber i tråd med FNs Global Compact og de globale målene. For å sikre at klimaambisjonen vår er tilstrekkelig og i tråd med målene i Paris-avtalen, har vi sluttet oss til Science Based Targets Initiative (SBTi).

Heimstaden
 • Etableringsår: Heimstaden ble stiftet i Malmø i 1998 og kjøpt opp av Fredensborg AS i 2005
 • Eiere: Ivar Tollefsen (Fredensborg), og ulike svenske pensjonsfond
 • Antall ansatte konsern: 2 100 (januar 2024)
 • Leieinntekter konsern 2022: 13 milliarder SEK
 • Eiendomsmasse/portefølje: 160 000 hjem i ni markeder (januar 2024)
 • Geografisk nedslagsfelt: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tsjekkia, Nederland, Tyskland, Polen og Storbritannia
 • Hovedkontor: Malmø, Sverige
 • Adm. direktør: Helge Krogsbøl
 • Styreleder: Ivar Tollefsen
 • Internship eller sommerjobb: les mer og søk her: https://heimstaden.com/no/internship-i-heimstaden
 • Master- eller Bacheloroppgaver: Heimstaden Norge v/ Tone Carreira, tone.carreira@heimstaden.noHeimstaden

Å jobbe i eiendomsbransjen er givende fordi det handler om å tilfredsstille et grunnleggende menneskelig behov. Alle trenger et sted å bo og Heimstaden dedikerer seg til å tilby kvalitetshjem for de som velger å leie sin bolig. En bolig er tidløs og kan ikke digitaliseres, men opplevelsen rundt det å bo kan stadig videreutvikles – noe vi arbeider med hver dag gjennom vår visjon om å skape Friendly Homes.

– Helge Krogsbøl, Konsernsjef i Heimstaden