Heimstaden

Heimstaden er et ledende boligeiendomsselskap med utleieboliger i ti markeder i Europa. Vår visjon er å skape Friendly Homes – hjem med omtanke, for en enklere og bedre hverdag for våre leietakere.Heimstaden har gått fra å være en relativt liten aktør i det svenske boligmarkedet til å bli et av Europas største boligeiendomsselskaper, nå etablert i ti land. Vår visjon er å skape Friendly Homes – hjem med omtanke, for en enklere og bedre hverdag for de som bor hos oss. Vår arbeidsmetode er basert på våre verdier: – Care, Dare og Share.

Å tenke og handle bærekraftig er en naturlig del av vår virksomhet. Vi investerer i eiendommer på lang sikt, jobber ressurseffektivt i driften og fokuserer på mennesker, miljø og klima. Vi tror på langsiktig bærekraftig verdiskapning og jobber i tråd med FNs Global Compact og de globale målene. For å sikre at klimaambisjonen vår er tilstrekkelig og i tråd med målene i Paris-avtalen, har vi sluttet oss til Science Based Targets Initiative (SBTi).

Vi ønsker å bidra til en positiv samfunnsutvikling og en forbedret sosial integrasjon gjennom å skape partnerskap som øker inkludering og engasjement med lokale organisasjoner. Som et eiendomsselskap jobber vi for god helse og et trygt miljø for våre ansatte, kunder og leverandører.

Heimstaden
  • Etableringsår: Heimstaden ble stiftet i Malmø i 1998 og kjøpt opp av Fredensborg AS i 2005.
  • Eiere: Ivar Tollefsen (Fredensborg), og ulike svenske pensjonsfond.
  • Antall ansatte: 2 500 (februar 2023).
  • Leieinntekter 2021: 9 milliarder SEK.
  • Eiendomsmasse/portefølje: 156 000 hjem i ti markeder (februar 2023).
  • Geografisk nedslagsfelt: Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland, Tsjekkia, Nederland, Tyskland, Polen og Storbritannia.
  • Hovedkontor: Malmø, Sverige.
  • Adm. direktør: Helge Krogsbøl.
  • Styreleder: Ivar Tollefsen.
  • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Tone Carreira, tone.carreira@heimstaden.no.Heimstaden

Eiendomsyrket er givende fordi man får lov til å jobbe med å tilrettelegge for et grunnleggende menneskelig behov. Et hjem går aldri av moten og kan heller ikke digitaliseres – det oppfyller mange av de samme menneskelige behovene som for 100 år siden. Derimot så kan opplevelsen rundt det å bo stadig utvikles, noe vi jobber aktivt med å forbedre for våre kunder hver eneste dag.

– Helge Krogsbøl, Konsernsjef i Heimstaden