OPAK

OPAK er et av Norges største prosjekt- og byggelederfirma for landbasert virksomhet. Vi er en kunnskapsbedrift som tilbyr høy kompetanse og et bredt spekter av rådgivningstjenester til bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene.OPAK har i hovedsak vært et familieeid selskap siden etableringen i 1964. Daglig leder Jan-Henry Hansen representerer et langsiktig og aktivt eierskap i OPAK. Vi holder til i nye, moderne lokaler på Skøyen i Oslo, med søskenselskaper i OPAK Bergen AS  og OPAK Trondheim AS. Vi er totalt rundt 120 kompetente, kunnskapstørste medarbeidere i gruppen.

I 2014 feiret OPAK 50 år. Vår lange historie, størrelse og posisjon er et resultat av tillit fra våre oppdragsgivere, høyt kvalifiserte medarbeidere og et stabilt og langsiktig eierskap.

Medarbeiderne i OPAK representerer stor faglig bredde, og selskapet besitter spesialistkompetanse på alle områder som inngår i kjernen av selskapets virksomhet.

OPAKs visjon er enkel: «vi skal levere over forventning!»

OPAK tilbyr tjenester til både privatmarkedet og til det profesjonelle eiendomsmarkedet med bygge- og prosjektledelse samt spisskompetanse områder som for eksempel verdi- og tilstandsvurderinger og arealoppmåling.

OPAK
 • Etableringsår: 1964.
 • Eiere: OPAK er et familieselskap med konsentrert eierskap. Administrerende: direktør Jan-Henry Hansen og hans nærmeste familie eier 90 prosent og Hans-Jacob Hansen eier 10 prosent. Et slikt langsiktig, aktivt eierskap gir forutsigbarhet og trygghet både for medarbeidere og kunder.
 • Antall ansatte: 100.
 • Omsetning 2018: I 2018 hadde OPAK en omsetning på ca. 130 millioner kroner eks. underleverandører. Etter omstillingsårene i 2016 og 2017 er lønnsomheten igjen god.
 • Portefølje: Prosjektledelse, byggeledelse, leietakerbistand, anskaffelser, areal, verdi- og tilstandsvurderinger, plan- og byggesak, konseptvalgutredninger, usikkerhetsanalyser og usikkerhetsstyring, kvalitetssikring, byggskaderådgivning, samt energi-, miljø-, KS- og SHA-rådgivning.
 • Kundesegmenter: Privat og offentlig sektor, borettslag og sameier, samt bolig og privatmarkedet.
 • Geografisk nedslagsfelt: Hele landet.
 • Hovedkontor: Oslo.
 • Adm. direktør: Jan Henry Hansen.
 • Styreleder: Kristijane Cook Hvaal.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/master- eller bacheloroppgaver: HR-rådgiver Karine Lundby/karine.lundby@opak.noOPAK

.

– Jan Henry Hansen, adm. direktør.