Oxer Eiendom

Oxer Eiendom er en av Norges større aktører innen utvikling, utleie og forvaltning av fast eiendom. Vi eier og forvalter ca. 160.000 kvm. I tillegg har vi ca. 310.000 kvm næring og bolig for utvikling.Oxer Eiendom har sin opprinnelse fra 1945 gjennom entreprenørselskapet Ole K Karlsen, og er i dag lokalisert med hovedkontor i Asker og avdelingskontor på Økern. 

Oxer Eiendom har gjennom tidene gjennomført en rekke prestisjetunge prosjekter som Oslo Plaza, Vikingskipet og Asker Panorama. Vår solide erfaring videreføres i nye prosjekter innenfor bolig og næring. Virksomheten er i hovedsak knyttet til eiendommer i Drammen, Asker, Økern i Oslo, Enebakk og Vestfold. 

Vi ønsker til enhver tid å tilby eiendommer med høy kvalitet, spennende arkitektur og god fleksibilitet med tanke på fremtidens nye organisasjoner. Vi fokuserer på bruk av fornybare energikilder og jobber kontinuerlig med å bygge kunnskap om hvordan våre produkter og aktiviteter påvirker miljøet. 

Vi forvalter og drifter alle våre eiendommer selv, og vår driftsavdeling legger stor vekt på god oppfølging og personlig service.

Oxer Eiendom har stor fokus på sosial, miljø og økonomisk bærekraft. Bærekraft er en naturlig del av vår strategiplan. 

Oxer Eiendom er Miljøfyrtårn, signert Bygg21, i tillegg til Eiendomssektorens veikart mot 2050. Bygg 21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å realisere potensiale innenfor produktivitet og bærekraft. Veikartet er en anbefaling til norske eiere/forvaltere av yrkesbygg, om hvilke valg man bør gjøre på kort og lang sikt, for at eiendomsekoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050. 

Vi har sammen med våre ansatte valgt 7 av FNs bærekraftsmål som implenteres i organisasjonen. 

Alle våre nybygg er Breeam sertifisert. 

Selskapet eies av Ellen K. Raaholt med familie. 

Oxer Eiendom

Oxer Eiendom: 

 • Etableringsår: 1945
 • Eiere: Ellen Raaholt m/familie
 • Antall ansatte: 19
 • Eiendomsmasse/portefølje: 160.000 kvm. med et utvilkingspotensiale på 310.000kvm
 • Investeringssegmenter: Næring, bolig og kapitalplassering
 • Geografisk nedslagsfelt: Økern i Oslo, Asker, Drammen, Enebakk og Vestfold
 • Hovedkontor: Asker Panorama, Asker
 • Avdelingskontor: Økern, Oslo
 • Adm. direktør Erling Langeland
 • Styreleder: Ellen Karlsen Raaholt
 • Nettside: www.oxer.no

Henvendelser/søknader om jobb / sommerjobb / trainee /  Mastereller Bacheloroppgaver:

 • Ole Jørgen Stenmark – ojs@oxer.no  

 Oxer Eiendom

Det å jobbe med eiendomsutvikling er en unik posisjon for å ta del i utviklingen av samfunnet.
Alle trenger et sted å bo og et sted å jobbe. Som eiendomsutvikler får man god innsikt i trender innenfor utviklingen av samfunnet, og en helt unik mulighet til å påvirke denne med gode bygg for ulike formål. 

Gode bygg skaper gode by- og bygdemiljøer hvor uterom og bygninger spiller på lag for å skape en god totalopplevelse for alle som er i området. 

Oxer Eiendom har en strategi om å være med å utvikle gode bolig- og næringsbygg ved fremtidens viktige knutepunkt. 

– 

Erling Langeland, Adm. direktør