RSM Norge

RSM har en ambisjon om å være fremtidens ledende revisjons- og rådgivningsmiljø for kjernen av næringslivet.RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma. RSM Norges kjernevirksomhet er revisjonstjenester, i tillegg til M&A Transaction Services, Financial Reporting Advisory og ESG. RSM Advokatfirma yter juridiske tjenester med hovedvekt på skatt, merverdiavgift, selskapsrett, transaksjoner og fast eiendom. RSM hjelper deg også gjerne med rådgivning innen regnskap, informasjonssikkerhet, gransking og risikostyring.

RSM har i dag 9 kontorer med mer enn 320 ansatte fordelt på Oslo og regionene Vestland, Agder, Rogaland og Trøndelag.

RSM bistår aktører som opererer i eiendomsmarkedet med å maksimere profitt og skape verdi gjennom hele livssyklusen

RSMs kunder favner et bredt utvalg av bransjer og omfatter både små aksjeselskaper og konsern med betydelig størrelse, samt børsnoterte selskaper. RSM har lang og bred erfaring som totalleverandør av tjenester og rådgivning til eiendomsbransjen, både innen eiendomsutvikling, eiendomstransaksjoner og øvrig bistand innen fast eiendom. De bistår en rekke ulike eiendomsaktører og -interesser, slik som store og små eiendomsbesittere og eiendomsutviklere av både nærings-, bolig- og fritidseiendom, en rekke eiendomssyndikater og fond, ulike offentlige aktører, samt bransjeorganisasjoner (herunder Norsk Eiendom).

RSM leverer markedsledende og bransjespesifikke tjenester, hvor personlige og gode kundeopplevelser alltid står i fokus.

RSM Norge
  • Etableringsår: 1945.
  • Eier(e): Aksjeselskap.
  • Antall ansatte: 320
  • Omsetning 2022: MNOK 510.
  • Geografisk nedslagsfelt: Hele Norge.
  • Hovedkontor: Oslo.
  • Regionkontorer: Bergen, Voss, Kristiansand, Arendal, Lyngdal, Mandal, Forus og Trondheim
  • CEO: Krister Aanesen
  • Styreleder: Anders Nereng
  • Jobb/internship: https://www.rsm.global/norway/nb/karriere-i-rsmRSM Norge

«Eiendomsbransjen favner ulike aktører og et bredt spekter av problemstillinger. Det er inspirerende å få være del av et fremoverlent team som daglig utgjør en forskjell, og som bidrar til helhetlig bistand og verdiskaping for våre kunder.»

https://www.rsm.global/norway/nb/people/aslak-stoen

 

– Aslak Støen - Partner RSM Advokatfirma | Leder Bransjegruppe Eiendom