Entra

Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vi tilbyr miljøledende og fleksible kontorbygg med sentral beliggenhet og høy kvalitet.Entras forretningsidé er å utvikle, leie ut og forvalte attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Selskapet eier, forvalter og utvikler omtrent 1,3 millioner kvadratmeter, fordelt på 92 bygg i de fire største byene i Norge. Markedsverdien av eiendomsporteføljen er cirka 46 milliarder kroner. Entra er etablert med virksomhet i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger og har 175 ansatte. Vi har hovedkontor i Oslo.

Visjon

Entrabygg – der de mest fornøyde menneskene jobber.

Verdiene representerer selve drivkraften i Entra. De motiverer til å levere gode resultater og er veiledende forselskapets ansatte når de jobber med kunder og hverandre. Entras ambisjon er at verdiene skal være i daglig bruk og være retningsgivende for beslutninger.

Miljø

Selskapets forretningsstrategi er å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i bransjen. Entra har som målsetning å redusere bransjens miljøbelastning. Bygg står for 40 prosent av verdens energiforbruk og utslipp. Ved å redusere energiforbruket kan bransjen gå fra å være en stor del av utfordringen til å bli en del av løsningen.

Byutvikling

Entra skal bidra til å utvikle byen til glede for de som bor og jobber der. Vi har som mål å bidra til å skape byområder i våre strategiske satsningsområder som er attraktive, inkluderende og tilgjengelige for innbyggerne.

Entra
 • Etableringsår: 2000, børsnotert i 2014.
 • Eiere: Entra er et børsnotert selskap. Største eiere er Nærings- og Fiskeridepartementet, State Street Bank and Trust Comp.
 • Antall ansatte: 175 ansatte.
 • Omsetning: Ca. 2,2 milliarder NOK.
 • Eiendomsmasse/portefølje: 92 eiendommer og en eiendomsportefølje på 47 milliarder NOK.
 • Investeringssegmenter: Næringseiendom, kontorbygg.
 • Geografisk nedslagsfelt: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
 • Hovedkontor og regionkontorer: Hovedkontor i Oslo. Regionskontorer i Trondheim, Bergen og Stavanger
 • Adm. direktør: Sonja Horn.
 • Styreleder: Siri Hatlen.
 • Henvendelser/søknader om jobb / sommerjobb / trainee /  Master- eller Bacheloroppgaver: HR rådgiver Elisabeth Meltvedt, eme@entra.no.