Universitetet i Oslo Eiendomsavdelingen

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472 000 m2 egne og 104 000 m2 leide lokaler. Eiendomsavdelingen er en at universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fem underavdelinger: Campusdrift, Campusservice, Campusutvikling, Livsvitenskaps mottaksprosjekt og Eiendomsforvaltning og virksomhetsstøtteUiOs hovedambisjon i det neste 10-års perspektivet er «å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste.»

I denne sammenhengen har Eiendomsavdelingen ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472 000 m2 egne og 104 000 m2 leide lokaler, i hovedsak lokalisert på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer; «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utvikling av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse.

Eiendomsavdelingens visjon: «Eiendomsavdelingen skaper rom for et fremragende universitet – hver dag».

Universitetet i Oslo Eiendomsavdelingen
  • Etableringsår: 1811.
  • Eier: Staten v/Kunnskapsdepartementet.
  • Antall ansatte: 244.
  • Omsetning 2017: Om lag 1,2 milliarder.
  • Eiendomsmasse/portefølje: 472 000 m2 eide og 104 000 m2 leide lokaler, hovedsakelig lokalisert på Blindern, i Oslo sentrum, på Tøyen og på Bygdøy. 70 % av lokalene er vernede eller fredede bygninger. I tillegg forvalter og administrerer EA UiOs 400 000 m2 parkareal, hvor en stor del også er underlagt fredning eller vern. En viktig del av vedlikeholdet er å ta vare på de historiske verdiene UiO forvalter.
  • Hovedkontor: Oslo.
  • Eiendomsdirektør: John Skogen.
  • Styreleder: Rektor Svein Stølen.
  • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/ trainee/master- eller bacheloroppgaver: Når vi ha ledige stillinger/vikariater lyses disse ut på www.jobbnorge.no.
  • For øvrige henvendelser; postmottak@eiendom.uio.noUniversitetet i Oslo Eiendomsavdelingen

Eiendomsbransjen har de siste tiårene utviklet seg fra å være «venstrehåndsarbeid» til å bli en profesjonell og attraktiv bransje som spiller en viktig rolle i samfunnet. Bransjen forvalter store verdier, og eiendom er en meget viktig innsatsfaktor for både næringsliv og offentlig sektor. Eiendom er tverrfaglig og det er svært mange spennende jobbmuligheter i bransjen. I Eiendomsavdelingen ved UiO har vi ansatte med bakgrunn fra ulike fagområder som teknikk, økonomi, finans, juss – eller gjerne en kombinasjon av ulike fag.

– John Skogen, eiendomsdirektør