Orkla Eiendom

Orkla Eiendoms strategi er å forvalte, utvikle og realisere eiendommer som konsernet frigjør samt ivareta de eiendommer som skal brukes i egen virksomhet. I tillegg skal vi være et foretrukket eiendomsfaglig ressurssenter for Orklas selskaper. Vår portefølje består i dag av ca. 15 selskaper / eiendommer i Norge, Sverige og Latvia. De mest sentrale utviklingsprosjektene for Orkla Eiendom nå er utvikling av Göteborgs Kex eiendommen i Kungälv (nord for Göteborg), Sandakerveien 56 i Oslo og Yttersøveien 21 i Larvik. Våre viktigste forvaltningseiendommer er eiendommene Drammensveien 149 og 151 på Skøyen.Om virksomheten

Orkla Eiendom har vært gjennom flere faser med utvikling og realisering av ulike eiendomsprosjekter siden selskapets første eiendomskjøp i 1941. Eiendomsspar ervervet det meste av Orkla Eiendoms portefølje i 1991 men allerede i 1993 gikk Orkla inn i et nytt større utviklingsprosjekt på Skøyen. Porteføljen har over tid bestått av både egne utviklingsprosjekter og mer finansielle eiendomsinvesteringer.

Orkla Eiendoms strategi er å forvalte, utvikle og realisere eiendommer som konsernet frigjør eller eiendommer som skal brukes i egen virksomhet. I tillegg skal vi være et foretrukket eiendomsfaglig ressurssenter for Orklas selskaper. Vår portefølje består i dag av ca. 20 selskaper / eiendommer i Norge, Sverige og Latvia. De mest sentrale utviklingsprosjektene for Orkla Eiendom nå er Drammensveien 149 (Orkla House), Sandakerveien 56 og Treschows gate 16.

Vår organisasjon består i dag av 7 medarbeidere, i tillegg har vi et utstrakt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere når det gjelder drift, forvaltning, vedlikehold og utvikling av våre eiendommer og prosjekter.

Visjon

Orkla Eiendom skal ta vare på og skape verdier for Orklas aksjonærer gjennom å optimalisere og realisere verdipotensialet i eksisterende forvaltnings- og utviklingseiendommer samt sikre verdier og frigjøre kapital ved salg av eiendommer og prosjekter som ikke skal forvaltes og utvikles videre. Vi skal være et foretrukket eiendomsfaglig ressurssenter for Orkla selskaper. Orkla eiendom ønsker å bidra til verdiskapningen i Orkla gjennom høy faglig eiendomskompetanse og levere gode økonomiske resultater fra vår forretningsmessige virksomhet over tid.