Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom eier, forvalter og utvikler jernbaneeiendom og er Norges ledende knutepunktutvikler.Bane NOR Eiendom er en av landets største eiendomsaktører

Selskapet har et profesjonelt fagmiljø med ledende kompetanse på alle områder knyttet til å eie, forvalte og utvikle eiendom. Porteføljen omfatter 335 jernbanestasjoner, 13 togverksteder og en rekke andre jernbanerelaterte eiendommer. Med utgangspunkt i vår unike tomtebank som omfatter et stort antall sentrumsnære eiendommer, utvikler vi blant annet boliger, kontor- og næringsbygg og hoteller.

Som eiendomsutvikler spiller vi en viktig rolle i by- og stedsutvikling i Norge. Vi er aktive i alle ledd av verdikjeden, fra idé- og reguleringsfasen, via prosjektutvikling og bygging, til drift og forvaltning.

Vårt samfunnsoppdrag er å gjøre det mer attraktivt å benytte tog og annen kollektivtransport. Dette skal vi oppnå ved å utvikle bærekraftige knutepunkt med miljøvennlige bygninger og ved å legge til rette for attraktive servicetilbud og effektive overganger mellom tog og andre transportmidler.

Bane NOR Eiendom

Om selskapet:

  • 4500 eiendommer, 1660 bygg med samlet areal på 1.02 millioner kvadratmeter, herav 335 stasjoner.
  • Utviklingspotensial på cirka 2 millioner kvadratmeter.
  • Markedsverdi eiendommer: 48 milliarder NOK.
  • 200 aktive utviklingsprosjekter.
  • 17 Single Purpose-selskap med andre profesjonelle eiendomsaktører og 57 heleide Single Purpose-selskap.
  • 200 ansatte.
  • Hovedkontor i Oslo, avdelingskontor i Bergen, Kristiansand, Stavanger, Skien og Trondheim.Bane NOR Eiendom

Som en av landets største eiendomsaktører, har Bane NOR Eiendom en viktig rolle i samfunnsutviklingen, og vi kan med stolthet definere oss som knutepunktutvikler med stor K. At vår virksomhet i tillegg bidrar positivt til fem-seks av FNs 17 definerte bærekraftsmål, er en skikkelig motivasjonsbooster. Det er inspirerende å lede 200 engasjerte og dyktige medarbeidere, og være en del av en organisasjon som bidrar til å gjøre hverdagen bedre både for dagens og framtidens generasjoner. Det er også spennende å få være med på å sette Jernbanereformen ut i livet. Det er ingen tvil om at reformen, som ved å åpne opp for konkurranse og kommersialisering i jernbanesektoren, har gitt oss i Bane NOR Eiendom nye, interessante muligheter.

– Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom