Hvem vi er

Her gir vi deg et bredt overblikk over de attraktive arbeidsgiverne i eiendomsbransjen, som spiller en nøkkelrolle i by- og stedsutviklingen i Norge. Samlet utgjør disse organisasjonene våre fremste kunnskapsvirksomheter innen eiendom, som legger ned betydelig med ressurser i videreutviklingen av vårt felles samfunn.