HR Prosjekt

Konsulent, utredning, analyse, rådgiving og prosjektadministrative tjenester for bygg- og anleggsbransjen.Etablert på Hønefoss i 2005, og har hatt en eventyrlig vekst og er i dag det største norskeide selskap for prosjektadministrative tjenester for bygg og anlegg. Selskapets visjon er å bli Norges viktigste samfunnsbygger.

HR Prosjekt
 • Etableringsår: 2005.
 • Eier(e): Longship, Helge Rustand og ledere i selskapet.
 • Antall ansatte: ca.350.
 • Omsetning 2018: 332.580.000 NOK.
 • Portefølje: Utredning og analyse fra ide til gjennomføring av prosjekter, LCC-beregninger, prosjektledelse og byggeledelse, rådgiving for byggherrer i gjennomføring av prosjekter.
 • Kundesegmenter: Offentlig og private byggherrer. Blant annet Statsbygg, BaneNor, Forsvarsbygg, Undervisningsbygg, NTNU, en rekke kommuner over hele landet. Etter hvert stadig flere oppdrag innen retail – bygging av butikker.
 • Geografisk nedslagsfelt: Hele landet.
 • Hovedkontor: Oslo.
 • Kontorer: Harstad, Narvik, Bodø, Trondheim, Verdal, Molde, Bergen, Stavanger, Gol, Hønefoss, Hamar, Drammen, Sandefjord, Porsgrunn, Jessheim og Fredrikstad.
 • Adm. direktør: Jan-Arild Kingswick.
 • Styreleder: Helge Rustand.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Astrid Bugge, abu@hrprosjekt.noHR Prosjekt

Vår visjon er å være Norges viktigste samfunnsbygger. Gjennom å bruke kunnskapen vi tar med oss fra tidligere prosjekter skal nye gjennomføres raskere, billigere og bedre. Vi skal sørge for at prosjektene kommer i mål etter plan og gjerne bedre enn budsjett. Med den bredden selskapet har i kompetanse kan vi være med i den tidlige fasen der ide og behov oppstår, og videre utrede muligheter, gjennomføre og legge et løp slik at våre oppdragsgivere kan gå inn i bruksfasen med en plan for drift. Slik skaper vi merverdier for våre kunder.

– Jan-Arild Kingswick, Adm. direktør.