Betonmast Eiendom

Betonmast Eiendom utvikler og gjennomfører eiendomsprosjekter innenfor bolig- og næringsbygg i sentrale områder, enten i partnerskap med gode samarbeidspartnere, eller på egen hånd.

Vi skaper bygninger til glede for samfunnet. Bygninger vi kan være stolte av.



Eiendomsutvikling har vært en del av Betonmast siden starten i 2006. Betonmast Eiendom er en del av Betonmast, et av Norges større bygg- anlegg og eiendomskonsern.

Betonmast-konsernet vokser, og har flere datterselskaper på strategiske steder i Norge. Betonmast Eiendom ønsker å utvikle eiendom som ligger innenfor disse selskapenes nedslagsfelt. Vi vet at lokalkunnskap er avgjørende i eiendomsutvikling. Gjennom våre medarbeidere i de lokale selskapene i konsernet innehar vi allerede mye av denne kunnskapen, og vi benytter oss av den kompetansen disse innehar.

Betonmast Eiendom utvikler og gjennomfører eiendomsprosjekter hovedsakelig innenfor bolig og næringsbygg i sentrale områder. Betonmast Eiendom utvikler potensialet i disse eiendommene, og genererer verdier og gjennomfører prosjektene til gode prosjekter for både beboere, næringsliv og samfunnet. Vi har gode erfaringer fra samarbeid med våre partnere, og er bevisst på å ta vare på og forsterke den tillit og gode rykte vi har opparbeidet oss.

Betonmast Eiendom
  • Etableringsår: 2013.
  • Eier: Betonmast AS.
  • Antall ansatte: 3.
  • Eiendomsmasse/portefølje: Bolig: 250 enheter i produksjon, 1100 under utvikling. Næring: 20.000 m2 under utvikling.
  • Investeringssegmenter: Bolig og næring.
  • Geografisk nedslagsfelt: Stor-Oslo, Bergen, Trondheim, Innlandet, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud.
  • Hovedkontor: Oslo.
  • Adm. direktør: Hans Jørgen Lundby.
  • Styreleder: Peter Sandrup.
  • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Hans Jørgen Lundby, hans.jorgen.lundby@betonmast.no



Betonmast Eiendom

Som eiendomsutvikler er du med på å bygge landet. Den daglige innsatsen skaper hus vi skal bo i og kontorer vi skal jobbe i. Vi skaper bygninger til glede for samfunnet. Bygninger vi kan være stolte av.

Eiendom er en spennende bransje der man samarbeider med mange fag for å oppnå gode resultater i fellesskap. Etter mitt skjønn ligger mye av nøkkelen her. Godt samarbeid på tvers av fagfelt gir oss muligheten til å skape gode prosjekter både for kunden og alle involverte i utviklings- og byggefasen

– Hans Jørgen Lundby, Adm. direktør.
Betonmast Betonmast Betonmast