Bulk Industrial Real Estate

Bulk Industrial Real Estate, som del av Bulk Infrastructure Group, er tuftet på innovasjon og et ønske om å gjøre en forskjell. Som en ledende industriell eiendomsutvikler flytter vi logistikk og tungtransport ut av byene og tilrettelegger for bærekraftige lagger- og logistikkbygg langs hovedfartsårene i Norge og Norden.Det nordiske infrastrukturselskapet Bulk Infrastructure Group har bygget opp tre strategiske satsningsområder innen eiendomsutvikling, datasenter og mørk fiber.

Bulk Industrial Real Estate er en ledende industriell eiendomsutvikler som fokuserer på utvikling av logistikk- og næringsbygg på strategiske lokasjoner i Norge og Norden. Sammen med våre partnere flytter vi logistikk og tungtransport ut av byene og tilrettelegger for bærekraftige logistikkbygg langs hovedfartsårene.

Siden 2006 har vi bygget mer enn 500 000 m2 lager- og logistikkeiendom. Vi har etablert gode samarbeid med et stort nettverk av næringsaktører som ofte velger å bruke oss på flere av sine prosjekter.

Selskapet er tuftet på innovasjon, og våre erfarne prosjekledere har systematisk utviklet og forbedret vår standardmodul som er integrert i alle våre eiendomsprosjekter. Bulk-modulen bidrar til å maksimere byggenes levetid på en effektiv og bærekraftig måte.

Vi er en langsiktig utvikler og eier som skaper verdi gjennom hele utviklingsløpet: fra tomtebanken og bygging av prosjekter, til utleie og videre til drift- og forvaltning.

Det er menneskene som er vår viktigste suksessfaktor. Sammen bygger vi Bulk-laget med kunnskap og høy gjennomføringsevne.

Bulk Industrial Real Estate

Om Bulk Industrial Real Estate

 • Etableringsår: 2006
 • Eier(e): Bulk Infrastructure Group AS
 • Ansatte: 14
 • Eiendomsmasse/portefølje: Bygget mer enn 500 000 kvm lager- og logistikk eiendom, og vi eier og forvalter mer enn 250 000 kvm av disse.
  Tomtebank på 1,5 millioner kvm under regulering og utvikling
 • Investeringssegment(er): Lager- og logistikkeiendom
 • Geografisk nedslagsfelt: Hovedsakelig i hovedaksene fra Oslo til Gardermoen, Vestfold og Østfold
 • Hovedkontor: Karenslyst allé 53 på Skøyen i Oslo
 • Konserndirektør: Nina Hage
 • Henvendelser/søknader om jobb / sommerjobb / trainee /  Master- eller Bacheloroppgaver: Post@bulk.no
 • Nettside: https://bulkinfrastructure.com/no/industrieiendom/om-industrial-real-estateBulk Industrial Real Estate

Eiendomsutviklere har en mulighet til å forme samfunnet – ikke bare som del av våre fysiske omgivelser – men som bidragsytere til samfunnsutvikling. Som utvikler av næringseiendom, er det spesielt givende å kunne se at vi er med å tilrettelegge for arbeidsplasser og verdiskaping, som i tillegg er fremtidsrettet med tanke på bærekraft og miljø.

– Nina Hage, Konserndirektør