Furuholmen Eiendom

Furuholmen Eiendom AS skal være en langsiktig utvikler og eier av eiendom.Furuholmenfamilien drev entreprenørvirksomhet gjennom Ing. Thor Furuholmen AS fra 1930. Etter salg av entreprenørselskapet i 1983 har familien drevet virksomheter innen forskjellige felt, også eiendom. Siden 2006 er eiendomsvirksomheten organisert gjennom Furuholmen Eiendom AS. Gjennom årene har man utviklet eiendom, hovedsakelig i Oslo-området. Det er gjennomført en rekke kjøp og salg.

Vi er «hands-on» i alle ledd i forvaltningen og utviklingen av våre eiendommer. Vi mener dette gir en merverdi både for våre leietakere, samfunnet og for eierne.

God og aktiv forvaltning og utvikling er et ansvar vi som eiendomsbesitter har. Vi treffer da nødvendige krav fra flere interesseparter som f.eks.;

 • våre egne krav til bevaring/utviklng av verdier og avkastning
 • leietakers krav til gode lokaler der de kan utøve sin virksomhet optimalt
 • samfunnets krav til vår bransjes respekt for regelverk, miljø og ressursbruk
Furuholmen Eiendom
 • Etableringsår: 1983/2006.
 • Eiere: Storstein AS, AS Vidsjå, FIHL AS, ILI Eiendom AS
 • Antall ansatte: Totalt 6 ansatte i gruppen.
 • Omsetning 2020: NOK 63 mill.
 • Eiendomsmasse/portefølje: 3 eiendommer i Oslo, ca. 30 000 m2. I tillegg eier vi også 34 % av tyske IFM Immobilien AG.
 • Investeringssegment: Næringseiendom.
 • Geografisk nedslagsfelt: Primært Oslo.
 • Hovedkontor: Majorstuen i Oslo.
 • Adm. direktør: Lars Halvorsen
 • Eiendomsdirektør: Kjell Ivar Fjellestad
 • Styreleder: Hans Furuholmen.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Kjell Ivar Fjellestad/kif@furuholmeneiendom.noFuruholmen Eiendom

Eiendomsbransjen er utrolig spennende, den skaper og representerer store realverdier. Den er komplisert og mangesidet, den opererer innenfor flere fag, både praktiske og teoretiske.

Vi skal forvalte og utvikle både enkeltobjekt og områder/steder. Vi får anledning til kontakt med forskjellige mennesker som har ulike formål med det å være i eller rundt bransjen.

Vi må arbeide med interesse og respekt for verdiene som ligger i eiendommene og deres omgivelser. Vi må forstå kostnads- og verdidriverne. Vi må lytte til brukere og utvikle oss, også ved at vi er nysgjerrige på f.eks. ny teknologi. Vi må optimalisere bruk av energi og redusere belastningen på miljøet i størst mulig grad.

Kunnskap, både praktisk og teoretisk, er derfor viktig for å forstå og for å se helheten, det er store verdier og mange interesseparter som skal ivaretas.

– Kjell Ivar Fjellestad