Bli med oss på reisen videre!

Vårt mål er at du skal bli kjent med den verdiskapningen som landets byggherre-, gårdeier- og forvaltningsvirksomheter samt noen våre sentrale rådgivere representerer, for å få innsikt i hvordan private og offentlige eiendomsinvesteringer utgjør en av de mer sentrale byggesteinene for norsk samfunnsutvikling.

For å løse morgendagens by-, bygg- og miljøutfordringer trenger vi kloke hoder og kyndige hender til å hjelpe oss i den videre utvikling og forvaltning av vårt bebygde samfunn.

For at vår bransje skal lykkes med sine investeringer i by- og stedsutvikling, er vi derfor avhengig av talenter som vil bidra til å løse fremtidens arealbehov.

Vinnerne av Eiendomsbransjens stipendordning 2024

Årets vinnere av Eiendomsbransjens stipendordning er nå kåret. De verdige vinnerne er:

  • Johanne Larsen, NTNU, forskningstema: Er det økonomisk lønnsomt å forbedre energieffektiviteten i eksisterende bygningsmasse?
  • Jenny Olafsen Laukas og Rebekka Haaland, NMBU, forskningstema: Kan sosial boligbygging bli mer effektiv med samarbeid mellom de ulike aktørene?
  • Olav Olsborg og Sveinung Hellerud, NMBU, forskningstema: Kvikkleirerisiko og de juridiske virkemidlene som er nødvendige for å forebygge og håndtere denne risikoen.
  • Gia Clara Stenseng-Moelven og Henriette Olsen Kaale, NMBU, forskningstema: Hvordan påvirker eiendomsutvikling nattøkonomi i urbane byer?

Presentasjon av hovedfunnene i masteroppgavene til årets stipendvinnere vil bli presentert 23.august hos NHO, med bransjeforeningen Norsk Eiendom som vertskap

Tre lag med ungdommer på en scene foran en sal av tilskuere.

Samarbeid med Ungt Entreprenørskap

Eiendomsyrker fungerer som en brobygger mellom utdanning og arbeidsliv, og som en del av dette har det vært naturlig å inngå et samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon med nasjonal rekkevidde, som arbeider sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører for å fremme barn og unges kreativitet, entreprenørskap og tro på seg selv.

Eiendomsyrker er også engasjert i Oslo Entreprenørskapsliga, et initiativ som omfatter utdanningsinstitusjoner i Oslo. Her får studentene muligheten til å arbeide i tverrfaglige team med komplekse problemstillinger presentert av sentrale næringslivsaktører. Gjennom dette programmet legges det til rette for prosessarbeid, kompetanseutvikling og kunnskapsdeling på tvers av sektorer, kompetansemiljøer, institusjoner og fagområder.

Det er viktig å investere i fremtidens arbeidskraft og vi er derfor svært takknemlige vårt samarbeid med både Ungt Entreprenørskap Oslo og Ungt Entreprenørskap Vestland.

Leder for en dag

Hva tenker en leder gjennom en arbeidsdag? Hvordan tar man kjappe avgjørelser og kommuniserer det ut til teamet? Hva slags drive og tempo har en erfaren leder gjennom en arbeidsdag? Svaret på disse spørsmålene finner man ikke i en bok. Da er det godt at sultne unge ledertalenter faktisk kan få mulighet til å lære ved å gjøre, gjennom å være Leder for en dag. De siste ukene har de fire unge ledere, Athithyan Valluvan, Sbikah Choudhry, Hedda Aarhus og Theo Floden, vært med på en dag uten om det vanlige. De var utvalgt til å følge hver sin erfarne leder fra eiendomsbransjen gjennom en hel arbeidsdag, hvor formålet var å gi de unge lederne et innblikk i lederrollen og forhåpentligvis motivasjon til å ønske å bli leder selv også i fremtiden. Tusen takk til Norwegian Property, Storebrand Asset Management, Bulk Industrial Real Estate og Polaris Eiendom for lånet av deres ledere!

Hva slags kompetanse trenger vi fremover?

Tusen takk til vårt gode panel av erfarne ledere, som delte av egne refleksjoner og strategier under Oslo Urban Week rundt temaet «Hva slags kompetanse trenger eiendomsbransjen fremover?».

Panelet bestod av Connie Nyhaven i Bane NOR Eiendom, Kristine Hilberg Tunstad i Entra, Jennie Almén i Aspelin Ramm, Geir Graff-Kallevåg i OBOS Eiendom og Terje Holsen ved NMBU, med kyndig moderering av Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

Temaet for arrangementet er noe Eiendomsyrker er svært opptatt av, i vår rolle som brobygger mellom arbeidsliv og utdanning. Arbeidet finansieres av Senter for eiendomsfag i samarbeid med en rekke av eiendomsbransjens arbeidsgivere.

Foto krediteres vårt gode vertskap Advokatfirmaet Haavind.

Hovedtrekk ved eiendomsbransjen

Dette er sentrale kvaliteter som våre eiendomsorganisasjoner deler:

  • Som by- og stedsutviklere er vi lokale, regionale og nasjonale endringsagenter – vi bidrar til at våre lokalsamfunn er i utvikling og bevegelse. Vi er vårt samfunnsansvar bevisst, og bidrar til medvirkning.
  • Som arbeidsgivere er vi talentintensive – vi gir karriere- og utviklingsmuligheter til et bredt mangfold av utdannings- og yrkesbakgrunner.
  • Som oppdragsgivere er vi den viktigste motoren for store deler av byggebransjen – Norges største landbaserte næring, inkludert et stort antall rådgivermiljøer over hele landet.