Juryen for 2024 er klar!

Jurysammensetningen for 2024 er klar – åtte toppledere fra eiendomsbransjen er alle klare til å lese din søknad om stipend!

Blir du én av fire verdige vinnere, som får tildelt kr. 25.000 i støtte?

Juryen er som følger:

 • Kenneth Bye, adm. direktør i Fram Eiendom
 • Kristin Folge, adm. direktør i L. A. Lund
 • Erik Trehjørningen, avdelingsdirektør i Politiets fellestjenester
 • Gjermund Riise Brekke, daglig leder i Drammen Eiendom KF
 • Nina Hage, Executive Vice President I Bulk Industrial Real Estate
 • Rolf Thorsen, adm. direktør i Polaris Eiendom
 • Erlend Garmann Tuntland, adm. direktør i SKB Eiendom
 • Bent Oustad, adm. direktør i Norwegian Property

Les mer under fanen Stipend i hovedmenyen!

Bli med oss på reisen videre!

Vårt mål er at du skal bli kjent med den verdiskapningen som landets byggherre-, gårdeier- og forvaltningsvirksomheter samt noen våre sentrale rådgivere representerer, for å få innsikt i hvordan private og offentlige eiendomsinvesteringer utgjør en av de mer sentrale byggesteinene for norsk samfunnsutvikling.

For å løse morgendagens by-, bygg- og miljøutfordringer trenger vi kloke hoder og kyndige hender til å hjelpe oss i den videre utvikling og forvaltning av vårt bebygde samfunn.

For at vår bransje skal lykkes med sine investeringer i by- og stedsutvikling, er vi derfor avhengig av talenter som vil bidra til å løse fremtidens arealbehov.

Hva slags kompetanse trenger vi fremover?

Tusen takk til vårt gode panel av erfarne ledere, som delte av egne refleksjoner og strategier under Oslo Urban Week rundt temaet “Hva slags kompetanse trenger eiendomsbransjen fremover?”.

Panelet bestod av Connie Nyhaven i Bane NOR Eiendom, Kristine Hilberg Tunstad i Entra, Jennie Almén i Aspelin Ramm, Geir Graff-Kallevåg i OBOS Eiendom og Terje Holsen ved NMBU, med kyndig moderering av Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

Temaet for arrangementet er noe Eiendomsyrker er svært opptatt av, i vår rolle som brobygger mellom arbeidsliv og utdanning. Arbeidet finansieres av Senter for eiendomsfag i samarbeid med en rekke av eiendomsbransjens arbeidsgivere.

Foto krediteres vårt gode vertskap Advokatfirmaet Haavind.

Vinnerne av Eiendomsbransjens stipendordning 2023

Fredag 25. august 2023 ble hovedfunnene i Masteroppgavene til årets stipendvinnere presentert hos NHO, med bransjeforeningen Norsk Eiendom som vertskap.

En lydhør forsamling av bransjerepresentanter fikk da innblikk i følgende forskningstemaer:

 • Eiendomsbransjens møte med EUs taksonomi v/ Gunhild Eline Torvik og Helene Drechsler, NMBU
 • Alternative planers innvirkning på forhandlinger ved vedtagelse av private detaljreguleringsplaner v/Sivert Hennum og Bendik Gjone, NMBU
 • Kontinuitet i bærekraftsarbeidet i eiendomsbransjen v/Kristine Bygland-Hansen, NTNU

Her fikk også de verdige vinnere overrakt sine diplomer av jurymedlem Trond Ingebrigtsen, adm. direktør i Advokatfirmaet PwC. Vi gratulerer hjerteligst!

Fra venstre sees Øystein Ringen-Vatnedalen (Eiendomsyrker), Siv Elin Dammen (Ungt Entreprenørskap) og Liv Anne Holst (Senter for eiendomsfag)

Eiendomsyrker fornyer vår støtte til Ungt Entreprenørskap

Eiendomsyrker har gleden av å fornye vår støtte til Ungt Entreprenørskap for skoleåret 2023-2024. Inkludert i vårt samarbeid inngår bl.a. Leder for en dag, hvor vi gir dyktige skoleelever og studenter en unik anledning til å møte toppledere i eiendomsorganisasjoner i deres arbeidshverdag.

Hver høst opplever noen utvalgte elever og studenter en skoledag helt utenom det vanlige, når de får ”skygge” hver sin toppleder gjennom en hel arbeidsdag. Her får de inntrykk av hva det vil si å jobbe med ledelse og eiendom, og får kanskje sitt første møte med våre eiendomsyrker.

Fra venstre på bildet sees Øystein Ringen-Vatnedalen (Eiendomsyrker), Siv Elin Dammen (Ungt Entreprenørskap) og Liv Anne Holst (Senter for eiendomsfag).

Hovedtrekk ved eiendomsbransjen

Dette er sentrale kvaliteter som våre eiendomsorganisasjoner deler:

 • Som by- og stedsutviklere er vi lokale, regionale og nasjonale endringsagenter – vi bidrar til at våre lokalsamfunn er i utvikling og bevegelse. Vi er vårt samfunnsansvar bevisst, og bidrar til medvirkning.
 • Som arbeidsgivere er vi talentintensive – vi gir karriere- og utviklingsmuligheter til et bredt mangfold av utdannings- og yrkesbakgrunner.
 • Som oppdragsgivere er vi den viktigste motoren for store deler av byggebransjen – Norges største landbaserte næring, inkludert et stort antall rådgivermiljøer over hele landet.