EIENDOMSBRANSJENS STIPENDORDNING

Dine tanker er verdt kr 25 000!

(de er helt sikker verdt mye mer, men nå kan du søke om stipend til å finansiere din Master- eller Bacheloroppgave)

Jury

Hver høst velges en ny jury for Eiendomsbransjens stipendordning, hvor dets medlemmer får i oppgave å lese innkomne søknader og kåre inntil fire verdige vinnere. Jurymedlemmene er ledere hos veletablerte arbeidsgivere, som alle støtter kunnskapskampanjen. Deres vurderinger er representative for eiendomsbransjen, og en velformulert søknad er en utmerket start for din videre yrkeskarriere!

JURY 2024!

Jurysammensetningen for 2024 er klar – åtte toppledere fra eiendomsbransjen er alle klare til å lese din søknad om stipend!

Blir du én av fire verdige vinnere, som får tildelt kr. 25.000 i støtte?

Juryen er som følger:

  • Kenneth Bye, adm. direktør i Fram Eiendom
  • Kristin Folge, adm. direktør i L. A. Lund
  • Erik Trehjørningen, avdelingsdirektør i Politiets fellestjenester
  • Gjermund Riise Brekke, daglig leder i Drammen Eiendom KF
  • Nina Hage, Executive Vice President I Bulk Industrial Real Estate
  • Rolf Thorsen, adm. direktør i Polaris Eiendom
  • Erlend Garmann Tuntland, adm. direktør i SKB Eiendom
  • Bent Oustad, adm. direktør i Norwegian Property

Frist for å søke er: Innen utløp av dagen, fredag 2. februar 2024.

Søknad sendes her: Karriere@eiendomsyrker.no