EIENDOMSBRANSJENS STIPENDORDNING

Dine tanker er verdt kr 25 000!

(de er helt sikker verdt mye mer, men nå kan du søke om stipend til å finansiere din Master- eller Bacheloroppgave)

INTERVJU MED TIDLIGERE VINNERE

Hva har det betydd for din motivasjon som student at juryen for Eiendomsbransjens stipendordning valgte nettopp din Masteroppgave som en verdig vinner?

Det er jo en svært fagtung jury med folk som har jobbet lenge i eiendomsbransjen. Det at vi ble en av stipendvinnerne viser at juryen og bransjen ser viktigheten av nye digitale verktøy i eiendomsbransjen. Som nevnt i oppgaven foreligger de fleste digitale verktøy i de senere fasene i eiendomsutvikling og ikke i tidligfase. Adrian og jeg har den oppfatning at det er i tidligfase-eiendomsutvikling en har størst påvirkning i et eiendomsutviklingsprosjekt. Her vil vi gjerne sitere vår veileder Knut Boge: «Failing to plan – planning to fail».

Hva er ditt beste tips til andre studenter som planlegger å søke om stipend fra vår kunnskapskampanje?

Vi forsto tidlig at det å undersøke effektene av Spacemaker AI kommer til å være en komplisert undersøkelse. Selv om det innebar mye jobb, er det fint å se tilbake på et masterhalvår hvor vi har lært og utviklet oss til å ta bedre beslutninger. Mitt beste tips er å velge en masteroppgave bransjen har behov for og hvor det foreligger et kunnskapshull for et tema du brenner for.

Dette er en unik mulighet til å få støtteordning til forskning i eiendomsbransjen og for vår del åpnet stipendet opp muligheten til å faktisk reise til Bodø og samle inn dataene våre fysisk. Dette gir et helt annet inntrykk av området. Uten støtteordning er vi usikre på om dataene hadde vært like gode.

 

Fredrik Dalen & Adrian Søndergaard

INTERVJU MED TIDLIGERE VINNERE

Hva har det betydd for din motivasjon som student at juryen for Eiendomsbransjens stipendordning valgte nettopp din Masteroppgave som en verdig vinner?
Å bli valgt til Eiendomsbransjens stipendordning er en tilbakemelding på at oppgaven anses som dagsaktuell og er av interesse for bransjen, og ikke bare av interesse for en selv og studiets institutt. For oss har det betydd motivasjon til å legge ned en ekstra innsats og arbeid med Masteroppgaven. Ikke minst har det medført vilje og et ønske om å tilegne oss mer kunnskap om tematikken, utover oppgavens rammer og begrensninger.

Hva er ditt beste tips til andre studenter som planlegger å søke om stipend fra vår kunnskapskampanje?
Beskriv hvordan eiendomsbransjen vil kunne dra nytte av din oppgave og dens fremtidige funn. Forklar hva som gjør oppgaven din dagsaktuell, og beskriv hvorfor akkurat din oppgave er av interesse for eiendomsbransjen at forskers på.

 

– Marie Langnes Sibbern og Joakim Krogh Fevang

Vinnerne av Eiendomsbransjens stipendordning 2022 er kåret!

For fjerde året på rad har kunnskapskampanjen om eiendomsbransjen gleden av å dele ut fagstipend á kr 25.000,- til tre verdige vinnere.

Formålet med fagstipendene er å øke kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover.

Årets vinnere er kåret av kampanjens jury, bestående av lederne i Heimstaden Norge, Conceptor, Scandinavian Property Group, Orkla Real Estate, HRP, Folksom, Furuholmen Eiendom og Clemens Eiendom.

Eiendomsbransjens stipendordning for 2022 tildeles herved følgende tre vinnere:

Marie Langnes Sibbern og Joakim Krogh Fevang, NTNU: Suksessfaktorer for ombruk av bygningsmaterialer i BAE- næringen.

Fredrik Dalen & Adrian Søndergaard, NMBU: Man vs machine – Hvilke effekter har bruken av Spacemaker AI i tidligfase eiendomsutvikling?

Ida Nordbotten & Julie Wærdal, NTNU: Er Coliving økonomisk bærekraftig for en eiendomsutvikler?

 

Vi gratulerer!

Vinnere 2021!

 

Juryen har enstemmig besluttet at årets prisvinnere 2021 er følgende tre søknader, som hver tildeles kr 25.000 i støtte til sine respektive Masteroppgaver våren 2021:

Hvordan kan prosjekteringsledelsen legge til rette for sirkulære økonomiske byggeprosjekt?
Gyri Westgaard Aksens og Margrethe Køhler Eggan, NTNU.

Hvordan er det mulig å skape merverdi for utbyggere gjennom utvikling av stedstilhørighet til transformasjonsområder?
Andreas Fornes, NTNU.

Kan Internet of Things transformere måten vi drifter og forvalter våre næringsbygg?
Tommy R. Wilhelmsen, NTNU.

Vi gratulerer prisvinnerne hjerteligst, og vi ser frem til å bli utfordret av deres innsikt!

Juryen for eiendomsbransjens stipendordning 2021 har bestått av følgende ledere i eiendomsbransjen:

 • Andreas Jul Røsjø, adm. direktør i Møller Eiendom
 • Jan-Henry Hansen, adm. direktør i OPAK
 • Jostein Kalsheim, eiendomsdirektør i Smedvig
 • Sonja Horn, adm. direktør i Entra
 • Peder Chr. Løvenskiold, adm. direktør i Anthon B. Nilsen Eiendom
 • Jon-Erik Lunøe, adm. direktør i Bane NOR Eiendom
 • Truls Nergaard, leder for eiendom i Storebrand Asset Management

Vinnerne 2020!

 

Juryen har enstemmig besluttet at årets prisvinnere 2020 er følgende tre søknader, som hver tildeles kr 25.000 i støtte til sine respektive Masteroppgaver våren 2020:

 • Marthe Bjerknes Sinnes, NTNU: Hvordan gjøre det attraktivt for eiendomsutviklere å bygge om ved å bruke eksisterende bygningsmasse fremfor å rive i utviklingsprosjekter?
 • Marcus Wannerstedt, UiO: Grensene for kommuners adgang til å bruke rekkefølgekrav og kommunale utbyggingsavtaler som virkemiddel for å realisere arealplaner.
 • Sindre Evensen og Edvard Helgesen, NTNU: Hvordan forbedre samspillet i reguleringsprosesser mellom kommune og eiendomsutvikler?

Vi gratulerer prisvinnerne hjerteligst, og vi ser frem til å bli utfordret av deres innsikt!

Juryen for eiendomsbransjens stipendordning 2020 har bestått av følgende ledere i eiendomsbransjen:

 • Mari Skjærstad, adm. direktør i BoligPartner
 • Rolf Thorsen, adm. direktør i Selvaag Bolig
 • Erling Langeland, adm. direktør i Oxer Eiendom
 • Kristin Fagerhaug, eiendomsdirektør i Bærum kommune Eiendom
 • John Skogen, eiendomsdirektør ved Universitetet i Oslo Eiendomsavdelingen
 • Anders Gregersen, adm. direktør i Neptune Properties

Vinnerne 2019!

 

Juryen har enstemmig besluttet at årets prisvinnere 2019 er følgende tre søknader, som hver tildeles kr 20.000 i støtte til sine respektive Masteroppgaver våren 2019:

 • Hvordan skal eiendomsutviklere forholde seg til den teknologiske utviklingen i boliger?
  Prisvinnere: Eirik Sørem og Ingvild S. Bjerketvedt, NTNU.
 • Hvilke utfordringer skaper næringsarealer for kombinasjonsprosjekter i Oslo kommune? Prisvinner: Olav J. Walthinsen, NTNU.
 • Typiske årsaker som hindrer utvikling av eiendom avsatt til bebyggelse i kommuneplanens arealdel. Prisvinner: Bendik Aurstad, NTNU.

 

Vi gratulerer prisvinnerne hjerteligst, og vi ser frem til å bli utfordret av deres innsikt!

Juryen for eiendomsbransjens stipendordning 2019 har bestått av følgende ledere i eiendomsbransjen:

 • Johan Bruun, adm. direktør i USBL
 • Matilda Vinje, adm. direktør i AF Eiendom
 • Leif Arne Røsnes, adm. direktør i Braathen Eiendom
 • Ole-Christian Hallerud, visekonsernsjef og konserndirektør i Thon Eiendom
 • Jan Spandow, adm. direktør i Spabo
 • Tiril Haug Villum, adm. direktør i Pareto Bank