EIENDOMSBRANSJENS STIPENDORDNING

Dine tanker er verdt kr 25 000!

(de er helt sikker verdt mye mer, men nå kan du søke om stipend til å finansiere din Master- eller Bacheloroppgave)

Retningslinjer for stipendordningen:

  1. Fagstipend kan søkes av studenter som innleverer Master- eller Bacheloroppgave ved norsk universitet eller høyskole i løpet av våren for den aktuelle utlysningen.
  2. Kriteriet for å få stipend er at det søkes om et oppgavetema som anses som faglig relevant iht formålet med stipendordningen.
  3. Søknaden skal beskrive hvorfor man søker og hva man ønsker å oppnå med oppgaven og stipendet.
  4. Søknaden skal være på 2-3 A4-sider. Eget søknadsskjema er ikke nødvendig.
  5. Stipendet er personlig og utbetales pr oppgave ved bestått A eller B. Ved dårligere karakter enn B, bortfaller utbetalingen i sin helhet.
  6. Den som får stipend, forplikter seg til å skrive en rapport på 3-5 sider, som leveres senest 14 dager etter at oppgaven er innlevert.
  7. Den som får stipend aksepterer at den endelige oppgaven deles på www.eiendomsbransjen.no.
  8. En fagjury, bestående av fremtredende representanter for eiendomsbransjen, vil avgjøre hvem som får stipend.
  9. Du bestemmer selv hva du ønsker å anvende stipendmidlene til, og det er ikke nødvendig å dokumentere hva disse er brukt til.

SØK HER: karriere@eiendomsbransjen.no

SØKNADSFRIST: INNEN UTLØP AV DAGEN, FREDAG 3. FEBRUAR 2023