Tiril Haug Villum, adm. direktør i Pareto Bank

Hvordan kom jeg hit?

I 2000 traff jeg Sven Erik Klepp på et lederutviklingskurs på Solstrand. Han fortalte om en bank som skulle etableres. Privatbanken. På det tidspunkt hadde jeg allerede jobbet åtte år i ABB-konsernet, var fortsatt ung og tenkte at det hadde vært gøy å bygge noe fra bunnen av. Jeg tok derfor kontakt  med Sven Erik og spurte om det var behov for noen med industrierfaring. Slik startet min karriere i bank, og jeg ble i Privatbanken til banken gikk på børs og ble kjøpt av SEB. Det skjedde mye på den tiden. SEB var et bra system, men annerledes enn det vi var vant med. Det føltes stort og tungrodd. Sven Erik sluttet, tok kontakt med Pareto og fikk ja da han spurte om de var interessert i å starte en forretningsbank. Da ringte jeg Sven Erik på nytt. Dette var i 2007 og jeg var gravid med mitt andre barn. Jeg startet i Pareto Bank i 2008 da vi åpnet dørene og ga våre første utlån. I dag jobber jeg fortsatt sammen med Sven Erik, som er leder for bankens eiendomsområde. To år senere var det tid for et lederskifte i banken. Jeg holdt meg litt i bakgrunnen da jeg hadde to små barn og en mann i en lederrolle. Jeg tenkte at det blir for tøft. Men fra sidelinjen, utenfor bankens fire vegger, fikk jeg en veldig hyggelig oppfordring om å søke.  Da tok jeg en ny prat med mannen min, og vi ble enige om at jeg skulle satse for fullt i rekrutteringsprosessen. Prosessen endte med at jeg fikk jobben.

Hvem er mine forbilder som leder?

Jeg har ingen konkrete forbilder eller rollemodeller. For min del handler det om hvordan lede. Jeg tror samarbeid er nøkkelen til suksess. Pareto Bank er et team på 50 fantastiske mennesker med meget høy kompetanse. Min erfaring er at vi oppnår det aller beste resultatet når vi jobber strukturert sammen med strategiske prosjekter eller med å løse konkrete utfordringer. Flere kloke hoder tenker bedre enn ett. Denne involverende måten å jobbe på gir også helhetsforståelse og dermed en sterk gjennomføringskraft i teamet. Kulturbygging er også noe jeg er opptatt av. I Pareto Bank har vi sammen utviklet vår kulturkode. Den handler om hvordan vi er og hvordan vi ønsker å være. Kulturkoden beskriver våre verdier, våre holdninger og hvordan vi oppfører oss. Den er også en rettesnor når vi rekrutterer nye medarbeider til banken. Så kultur og samarbeid er mine «forbilder.»

Hva gjør jeg som leder for å utvikle talenter i min egen organisasjon?  

Pareto Bank har en falt organisering. Våre kunder verdsetter at vi er tett på og tar raske beslutninger. Vi søker derfor å unngå mange beslutningsnivåer og byråkrati. Det betyr også at vi har fokus på faglig og personlig utvikling snarere enn det å klatre i en karrierestige. Vi har et eget utviklingsprogram for bankens kundeansvarlige hvor vi setter søkelys på den enkeltes utvikling innen en rekke relevante tema. Eksempler er kredittforståelse, salg, kundeoppfølging, bidrag internt og samarbeidsevne. Den enkelte medarbeider starter i lærefasen og med erfaring og utvikling går hun/han til mestrefasen og deretter delefasen. Vi gjennomfører også årlig en strategiprosess hvor alle medarbeidere deltar. Gjennom denne strukturerte prosessen lager vi sammen en strategisk plan med blant annet en rekke prosjekter. I disse strategiske prosjektene jobber vi helst i tverrfaglige team. Dette gir også den enkelte mulighet til både faglig og personlig utvikling. Dette er eksempler på hva vi gjør i Pareto Bank for å utvikle våre medarbeidere.