Tiril Haug Villum, adm. direktør i Pareto Bank

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

Min aller viktigste oppgave nå er å være tett på bankens ansatte. Det handler om å dele informasjon på en strukturert måte. Vi har laget en god struktur for systematisk informasjonsdeling gjennom digitale møter i ledergruppen, på avdelingsnivå og for hele banken. Det handler også om å være menneskelig, vise forståelse og omsorg. Jeg er utrolig stolt og imponert over den fantastiske innsatsen våre ansatte nå gjør i en meget krevende situasjon. Hverdagen er fullstendig endret, de fleste arbeider hjemmefra, arbeidsmengden er stor og usikkerheten om den økonomiske utviklingen høy. Jeg har som mål å snakke med noen på teamet utover ledergruppen hver eneste dag for å være så tett på som mulig.

Som leder for en bank med 13,5 milliarder i lån til mellomstore bedrifter, så har det selvfølgelig også vært viktig å være tett på kundene. Vi har gjort en første gjennomgang av alle utlån for å få en oversikt og forståelse for hvordan kundene er berørt. Det har gjort det mulig for oss å tidlig komme i dialog med de kundene som er direkte rammet. Gjennom nærhet til kundene kan vi bidra til å finne gode løsninger.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Banker er av myndighetene definert som en av 14 samfunnskritiske funksjoner. En av bankenes aller viktigste oppgave nå er å yte kreditt til kredittverdige kunder. Pareto Bank er åpen. Vi gir lån og på denne måten bidrar vi til normalitet og til å holde hjulene i gang. Naturlig nok prioriterer vi eksisterende kunder, men vi har også gitt lån til nye kunder siden pandemien brøt ut. Som følge av stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen er vår kredittpraksis skjerpet noe inn. Myndighetene har også valgt å gi bankene i oppgave å tilføre likviditet til små og mellomstore bedrifter under den statlige garantiordningen etablert i slutten av mars. Dette er en ordning hvor staten garanterer for 90 % av lån til bedrifter som er direkte rammet av virusutbruddet. Bankene er satt til å forvalte og administrerer ordningen. Pareto Bank har de siste ukene bevilget lån under ordningen til flere kunder som er direkte rammet av nedstengningen. På denne måten kan vi bidra til å hjelpe levedyktige bedrifter gjennom en periode med inntektsbortfall. Dette er vårt aller viktigste samfunnsoppdrag nå, og det oppleves som utrolig meningsfullt.