Sonja Horn, adm. direktør i Entra

Hva ser du som dine viktigste oppgaver som leder under en krise?

Vår viktigste oppgave i en slik krise er å sørge for å verne om liv og helse og bidra med det vi kan for å begrense smittespredning. Samtidig skal vi sørge for at vi opprettholder en mest mulig normal drift av virksomheten. Det har vært viktig å skaffe oss et raskt overblikk over hvordan krisen påvirker ulike deler av verdikjeden, forstå risikopunkter og etablere og iverksette beredskapsplaner.  Vi har fokus på å ta kortsiktige beslutninger når det stormer som verst slik at vi ikke låser inn langsiktige effekter i et marked som er svært uoversiktlig. Dette gir oss fleksibilitet til å tilpasse og justere kurs etterhvert som vi får bedre oversikt.

God, hyppig og ærlig kommunikasjon er viktig. Med ansatte, kunder, banker og investorer. Internt er det viktig å være en synlig, trygg og samlende leder og sørge for at alle er godt informert om hvordan dette påvirker ansatte, kunder og selskapet. Hele ledelsen har prioritert å delta i digitale avdelingsmøter i organisasjonen for å forklare situasjonen og hvordan vi jobber for å sørge for at selskapet skal komme seg gjennom krisen, og hva hver enkelt kan bidra med. En viktig dimensjon i kommunikasjonen har vært å uttrykke takknemlighet for den fleksibiliteten vi har opplevd i organisasjonen, og samtidig vise forståelse for at mange opplever det som krevende å sjonglere hjemmekontor med barnepass, hjemmeskole og annen hverdagslogistikk. Vi opplever at vi har en svært motivert gjeng som strekker seg langt og viser evne til å tilpasse seg nye arbeidsformer, og til dels også utføre andre arbeidsoppgaver der hvor det trengs.

Vi har også prioritert å ha en tett dialog med våre kunder og leverandører for å forstå hvordan krisen påvirker dem, og hvordan vi best jobber sammen gjennom krisen. Vi er en langsiktig samarbeidspartner som jobber løsningsorientert med kunder og leverandører for å bringe oss gjennom krisen sammen. I en situasjon med betydelig uro i kapitalmarkedet er det kritisk å sørge for at selskapet har tilstrekkelig tilgang på likviditet. Entra har en gjeldsportefølje med spredt forfallsstruktur og selskapet har tilstrekkelig kommiterte kredittrammer til å stå imot denne type sjokk. Det har vært en viktig prioritet å sørge for at våre bankforbindelser og eiere er oppdatert på hvor godt rustet selskapet er til å stå igjennom krisen.

På hvilke måter bidrar din organisasjon til å holde hjulene i gang for samfunnet?

Vi forsøker å opprettholde mest mulig normal drift og jobber nå med digitalsamhandling i hele selskapet. De fleste av våre ansatte er på hjemmekontor og vi har driftspersonell tilgjengelig i vaktordning på byggene våre. Vi har i nært samarbeid med våre kantine- og renholdsleverandører igangsatt ekstraordinært renhold samt tiltak for å hindre smittespredning i våre kantiner og fellesarealer. I en tid med endrede arbeidsformer og redusert tilstedeværelse på kontorplassen, har vi som alltid fokus på rasjonell bruk av energi og god driftsøkonomi. Vi har også fokus på å fremskynde vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter som nå kan gjennomføres med mindre sjenanse for våre kunder.

Alle våre byggeprosjekter opprettholder normal aktivitet, og det er foreløpig ikke meldt om vesentlige forsinkelser i noen av våre prosjekter. Det er innført hygienetiltak i alle byggeprosjekter både i forhold til håndvask, omkledning/garderober, renhold og spiserutiner mm. Vi jobber også videre med våre utviklingsprosjekter med en ambisjon om å starte nye byggeprosjekter som kan bidra til aktivitet i byggenæringen.